Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

Kali linux Hacking araçları Lbd(Kali Hacking Tools)lbdtools kullanımı

kali lbd


Kali linux tools  "lbd(Load Balance Detector)"


   Öncelikle başta her zaman-ki gibi ilk başta "-h" komutu ile seçeneklerine bakalım.


root@hacker:~# lbd -h


lbd - load balancing detector 0.4 - Checks if a given domain uses load-balancing.
                                    Written by Stefan Behte (http://ge.mine.nu)
                                    Proof-of-concept! Might give false positives.

Checking for DNS-Loadbalancing:host: illegal option -- h

 • Usage: host [-aCdlriTwv] [-c class] [-N ndots] [-t type] [-W time]
 • [-R number] [-m flag] hostname [server]
 • Kullanımı:host [-aCdlriTwv] [-c class] [-N ndots] [-t type] [-W time][-R number] [-m flag]
 •  hostname [server]
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -----------------------------------Seçenekleri----------------------------------------------------------------
 •        -a is equivalent to -v -t ANY
 •        -a,-v,-t "ANY" ile eş değerdedir.
 •        -c specifies query class for non-IN data
 •        -c  "non-IN data"olmayan veriler için sorgu sınıfını belirtir
 •        -C compares SOA records on authoritative nameservers
 •        -C Yetkili ad sunucularındaki SOA kayıtlarını karşılaştırır
 •        -d is equivalent to -v
 •        -d ve -v eşdeğer'dir.
 •        -l lists all hosts in a domain, using AXFR
 •        -l AXFR kullanarak, bir etki alanındaki tüm ana makineleri listeler
 •        -i IP6.INT reverse lookups
 •        -i IP6.INT ters aramaları
 •        -N changes the number of dots allowed before root lookup is done
 •        -N kök araması yapılmadan önce izin verilen noktaların sayısını değiştirir
 •        -r disables recursive processing
 •         -r özyinelemeli işlemeyi devre dışı bırakır
 •        -R specifies number of retries for UDP packets
 •        -R, UDP paketleri için yeniden deneme sayısını belirtir
 •        -s a SERVFAIL response should stop query
 •        -s bir SERVFAIL yanıtı sorguyu durdurmalı
 •        -t specifies the query type
 •       -t sorgu türünü belirtir
 •        -T enables TCP/IP mode
 •        -T TCP / IP modunu etkinleştirir
 •        -v enables verbose output
 •        -v ayrıntılı çıktı sağlar
 •        -w specifies to wait forever for a reply
 •        -w, cevap için sonsuza kadar beklemek üzere belirtir
 •        -W specifies how long to wait for a reply
 •        -W bir yanıt beklemek için ne kadar süreceğini belirtir
 •        -4 use IPv4 query transport only
 •        -4 yalnızca IPv4 sorgu nakli kullan
 •        -6 use IPv6 query transport only
 •        -6 yalnızca IPv6 sorgu nakli kullan
 •        -m set memory debugging flag (trace|record|usage)

Ham kullanımı ise şu şekildedir:
root@hacker:~# lbd www.ebubekirbastama.com
Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere  


Hiç yorum yok