Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

Bilgisayar donanım dersi çalışma bölümleri | Ebubekir Bastama

Ders Molası


                                             Ders Çalışma Notları

Bilgisayara dışarıdan bilgi almak amacıyla kullanılan bu yapılara port adı verilir.

     •PS/2 portu,klavye ve mouse bağlamak için kullanılır. 

     •USB portu,flash diskler başta olmak üzere harici harddisk, klavye, fare, ses ve TV kartları gibi birçok bileşeni bilgisayara bağlanmasında en çok kullanılan port yapısıdır.

      •Paralel port,genellikle yazıcıların bağlanmasında kullanılmıştır.

      •Seri Port,uzak noklara bilgi taşımak amacıyla ayrıca Endüstriyel cihazların bilgisayara bağlanmasında kullanılmıştır.

       •S/PDIF ve koaksiyel dijital ses birimi,koaksiyel olan eş eksenli kablo ve fiber optik kablo ile dijital ses aktarmak için kullanılır.E-SATA bağlantısı, harici harddiskleri bilgisayara bağlama da en hızlıyöntemdir.

     •FireWire,video kameraların verilerinin aktarımında tercih edilir.

     •Ethernet portu,bilgisayarlarda dış bağlantıların kurulmasında en çok kullanılan iletişim portudur.

      •Analog ses çıkışları (Audio Port): Ses portlarına hoparlör, mikrofon veya harici bir cihaz bağlayarak bilgisayardan ses çıkış ve giriş işlemleri gerçekleştirilmektedir.

      •Monitör VGA portu, bilgisayarda işlenen bilgilerin monitörlere aktarılmasında kullanılır. Görüntüleri analog sinyaller vasıtasıyla taşır.

      •Dijital Video Bağlantısı : LCD monitörlerde kullanılan dijital bağlantı arayüzü DVI'dır. Görüntüyü monitöre analog sinyallerle değil, dijital olarak aktarır.

•Yüksek çözünürlüklü multimedya arayüz, HDMI teknolojisi ile tek bir bağlantı sayesinde LCD ve LED monitörlere sesi ve görüntüyü bir arada aktarmakta kullanılan en kolay yoludur.

Değerlendirme Soruları

1. Bilgisayara dışarıdan bilgi almak amacıyla kullanılan yapılara ne ad verilir?

a) Port

b) Veriyolu

c) İşlemci

d) Adres

e) Bellek


2.Aşağıdaki verilen bağlantı noktalarından hangisi klavye ve mouse bağlamak için kullanılır?

a) Paralel Port

b) PS/2 Portu

c) Audio Portu

d) S -Video Port

e) HDMI Portu


3. Bilgisayar içerisindeki ses ve video sinyallerini dışarı aktaran port hangisidir?

 a) HDMI

 b) PS/2

 c) Audio

 d) USB

e) DVI


4. LCD monitörlerde kullanılan dijital bağlantı ara yüzüdür. Görüntüyü monitöre analog sinyallerle değil, dijital olarak aktarır. Bu sayede ekran kartından çıkan görüntü, hiçbir bozulmaya uğramadan ekrana ulaşır. Yukarıda açıklaması verilen port aşağıdakilerden hangisidir?

 a) HDMI

b) VGA

c) LPT

d) USB

e) DVI

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara dışarıdan mikrofon bağlanmasını sağlar?

 a) HDMI

 b) PS/2

c) Audio

d) USB

e) DVI

6. Günümüzde birçok bileşenin bağlantısı için kullanılmaktadır. Flash diskler başta olmak üzere harici harddisk, klavye, fare, ses ve TV kartları gibi birçok bileşeni bilgisayara bağlanmasında önemli rol oynar. Diğer portlara 1 adet cihaz takılabilirken bu porta 127 farklı cihaz takılabilir.

 Yukarıda açıklaması verilen port aşağıdakilerden hangisidir?

 a) USB portu

 b) VGA portu

 c) Ethernet portu

 d) COM portu

 e) LPT portu

 

7. Aşağıdakilerden hangisi harici harddiskleri bilgisayara bağlama da en hızlı yöntemdir?

 a) USB portu

b) E-Sata

c) HDMI

d) COM portu

e) LPT portu


 8. Uzak noklara bilgi taşımak amacıyla kullanılan port aşağıdakilerden hangisidir?

 a) LPT

b) USB

c) COM

d) PS/2

e) HDMI


9. Bilgisayarlarda bir ağ üzerinden bağlantı kurulması amacıyla en çok tercih edilen iletişim portu aşağıdakilerden hangisidir?

a) LPT portu

b) USB portu

c) Ehternet portu

d) PS/2 portu

e) VGA port

10.Bilgisayarda işlenen bilgilerin monitörlere aktarılmasında kullanılan ve görüntüleri analog sinyaller olarak taşıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Firewire IEEE 1394

b) USB

c) DVI

d) HOMI

e) VGA

Cevaplar
1.a, 2.b, 3.a, 4.e, 5.c, 6.a, 7.b, 8.c, 9.c, 10.e

•Bilgisayarı ilk açtığımızda çalıştırılan program BIOS’tur.

    Çalışmaya başladığında bilgisayar donanımını tarar ve test eder. 

  Bu işlem İlk açılışta kendini sınama veya POST olarak adlandırılır. 

•Bu test sırasında BIOS, herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman bunu kullanıcıya yazılı veya sesli hata mesajı olarak bildirir. 

    Daha sonra BIOS, işletim sistemini yükler. 

•BIOS’ta ayarları değiştirdiğimiz de bu ayarlar CMOS denilen bir bellek çeşidine kaydedilir. 

      CMOS,Bilgilerin burada tutulması için bir pil ile CMOS sürekli beslenir ve kaydedilen ayarların burada sürekli kalması sağlanır. 

•Integrated Peripherals Menüsü; bu bölümde, ana kartınızın üzerinde bulunan entegre özellikleri, giriş /çıkış portları, IDE portları gibi aygıtları etkin yapabilir, devre dışı bırakabilir ya da özelliklerini değiştirebilirsiniz. 

•Power Management Setup Menüsü; güç tüketiminin ve tasarrufun ayarlanması için konulmuş bir menüdür. 

•Standard Cmos Setup; ana menüden bu bölüme girdiğinizde, IDE aygıtlarını ayarlayabilir/tanıtabilir, temel sistem ayarları ve sistem saati ile ilgili seçeneklere ulaşırsınız. 

•Bios Features Setup Menüsü; bu kısımda işlemci ile ilgili yapılandırma seçenekleri, bellek yapılandırma seçenekleri, ekran yapılandırma seçenekleri bulunmaktadır. Sistem özelliklerini belirleyen ayarları bu bölümden değiştirebilir, etkin hâle getirebilirsiniz. 

     Sistemin hangi aygıttan BOOT (açılma) edilmesi için kullanması gereken aygıt sıralamasını da yine bu bölümden ayarlayabilirsiniz. 

•Chipset Features Setup Menüsü; Chipset Features Setup bölümünde ortak olarak, bellek ayarlamaları, AGP ayarlamaları ve bazı BIOS’larda işlemci hızı ayarlamaları yapılabilmektedir. 

•PC Health Status/Hardware Monitor; bilgisayarınızda olan fanların dönüş hızı, işlemcinizi sıcaklığı, işlemci voltajı gibi PC’nizin durumunu gözetleyebilirsiniz. 

•Save & Exit Setup ( Kaydet ve Çık); “BIOS setup”ta yaptığınız değişikliklerin hiçbiri BIOS’a kaydedilmeden devreye girmez. 


Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi POST(Power On Self Test) sırasında yapılan kontrollerden biri değildir?

a) Ekran kartını test eder

b) İşlemciyi kontrol eder

c) RAM belleği kontrol eder

d) Klavyenin kontrolünü yapar

e) İşletim sistemini çalıştırır


I. RAM belleği tazeler.

II. Yazılımla donanım arasında iletişim sağlar.

III. POST işlemi yapar.

IV. Sistem bilgilerini RAM’a bloklar halinde kaydeder.


2. Karmaşık olarak verilen BIOS’un çalışma basamakları aşağıdakilerin hangisinde sıralı olarak verilmiştir?

a) I-II-III-IV

b) III-I-IV-II

c) III-IV-I-II

d) I-IV-III-II

e) II-III-I-IV


3. Aşağıdaki aygıtlardan hangisi bilgisayara takılı değilse işletim sisteminin açılışı kesinlikle gerçekleşmez?

a) Cd Rom

b) Hard Disk

c) Ses Kartı

d) DVD Rom

e) Modem


4. Bilgisayarın temel sistem ayarları ve sistem saati ile ilgili seçeneklerin düzenlendiği Bios menüsü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Standart CMOS Features

b) Advances Chipset Features

c) Integrated Peripherals

d) Pc Health Monitor

e) Load Setup Defaults


5. Bilgisayarın işlemci, anakart sıcaklığı ve fan dönüş hızı gibi bilgilerin yer aldığı BIOS menüsü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Standart CMOS Features

b) Advances Chipset Features

c) Integrated Peripherals

d) Pc Health Monitor

e) Load Setup Defaults


6. BIOS’tan aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılamaz?

a) Ekran kartının çözünürlüğünün değiştirilmesi

b) Usb portlarını aktif veya pasif edilmesi

c) Ses kartını aktif veya pasif edilmesi

d) BIOS açılışına şifre koyulması

e) İşlemci belli sıcaklığa ulaştığında bilgisayarın resetlenmesi


7. Aşağıdakilerden hangisi BIOS’tan ayarları kaydetmeden çıkış sağlar?

a) Exit Setup

b) Save & Exit Setup

c) Exit Without Saving

d) Virus Warning

e) Load Setup Defaults


8. Aşağıdakilerden hangisi bir BIOS üreticisi değildir?

a) Award

b) Ami

c) Phoenix

d) MrBIOS

e) Microsoft


9. BIOS’un açılışta donanımları kontrol etmesine ne ad verilir?

a) Setup

b) POST

c) CMOS

d) ROM

e) EPROM


10. BIOS’un geçekleştirdiği donanım testleri sırasında bir donanım hatası ile karşılaşılırsa sistem durur. 

 Aşağıdakilerden hangi ile bazı hataların dikkate alınmaması, işleminin devam ederek sistemin açılmasını sağlayabilir?

a) Virus Warning

b) Halt-On

c) On Chip USB

d) USB Keyboard Support

e) Onboard FDC Controller

1.e, 2.b, 3.b, 4.a, 5.d, 6.a, 7.c, 8.e, 9.b, 10.b


Ana kart, bilgisayarınızın bütün parçalarının ve çevre birimlerinin

bağlandığı ve bu birimlerin arasındaki iletişimi sağlayan elektronik

devredir.  

  •Ana kart, bilgisayarı ilk açtığınızda çalışan yazılım olan BIOS'u

barındırır.  

   •Piyasada değişik marka ve türlerde pek çok ana kart vardır. Bu

ana kartlar, değişik parçaları Chip setlerine göre destek vermektedir.  

   • Intel ve AMD, en büyük iki işlemci üreticisidir ve ürettikleri işlemciler

fiziksel olarak farklı yapılara sahip olduklarından, birini destekleyen bir

ana kartın, diğerini desteklemesi mümkün değildir. Buna ek olarak, her

ana kart da bir işlemci üreticisinin ürettiği her işlemciyi destekleyemez,

o yüzden gereksinim duyduğunuz işlemciyle çalışabilecek bir ana kart

seçmelidir.  

  • Ana kartınızı alırken, bugün gereksinim duyacağınız RAM miktarının iki

katını destekleyen bir ana kart seçilmesi uygun olacaktır. Bu sayede

gelecekte ana kartınızı değiştirmeden bir RAM yükseltmesi yapma

şansı olur.  

   •Ana kartlar üretilme standartlarına göre XT,AT,ATX,BTX olarak

ayrılmaktadır. Günümüzde ATX ve BTX modelleri ve bunların özel

türleri de kullanılmaktadır.  

   •Günümüzde ana kartlar üzerinde bir çok bileşen tümleşik olarak

gelmesine rağmen PCI ve PCI-E genişleme yuvalarına ihtiyaç duyulur.

   •Ana kart üzerinde CPU, RAM, HDD, Grafik kartı, USB, Sogutma fanları gibi

cihazların bağlantı noktaları bulunur.

   •Ana kart üzerindeki tüm işlemleri ve veri yolu hızını Kuzey(MCH) ve

Güney Köprüsü (ıch) denen çipler ayarlar.


Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi hem güç kaynağı hem de ana kart çeşidi olarak bilinir?

a) Midtower

b) ATX

c) Desktop

d) BTX

e) AT

2. Aşağıda verilen bağlantı noktalarından hangisinin ana kart üzerinde karşılığı

yoktur?

a) Hdd Led

b) CPU Soket

c) RAM Soket

d) USB butonu

e) BIOS yazılımı


3. Güç kaynağının üretmiş olduğu gücü, ana kart üzerinde dağıtma görevini hangi

bağlantı yerine getirir?

a) SATA bağlantısı

b) IDE bağlantısı

c) ATX konnektör bağlantısı

d) CPU Slotu

e) RAM Slotu


4. Aşağıdaki bilgisayar donanım birimlerinden hangisi günümüzde kullanılmaz?

a) Floppy

b) CDROM

c) CPU

d) Hard disk

e) DVD-RO


5. Aşağıdaki genişleme yuvalarından hangisi en geniş veri yoluna sahiptir?

a) PCI

b) ISA

c) VESA

d) PCI-E

e) AGP

 

6. Aşağıdakilerden hangisi en hızlı hard disk bağlantı hızını destekler?

a) IDE Slotu

b) RAM Slotu

c) CPU Soketi

d) SATA Slotu

e) Floppy Konnektörü


7. Unutulduğu takdirde sistem içinde yetersiz hava akışından dolayı ana kart

zarar görebilir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu bağlantı türünü gösterir?

a) Fan Konnektörleri

b) Dijital Audio Konnektör

c) ATX Güç Konnektörleri

d) USB Konnektörler

e) Sistem Panel Konnektörleri


8. Çeşitli çevre birimlerinin ana karta bağlanmasını sağlayan portlardır. 

Yazıcı,video kamere vb. birçok cihaz bu portları kullanır. 

Açıklaması verilen port aşağıdakilerden hangisidir?

a) USB

b) IDE

c) SATA

d) ATA

e) BIOS


9. Ana kart üzerinde bulunan, bellek ve grafik kartını işlemciye bağlayan yonga

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Ön-bellek

b) Güney Köprüsü

c) MCH

d) ICH

e) Anabellek

10. Aşağıdakilerden hangisi Yonga (Chipset) üreticisi değildir?

a) Intel

b) AMD

c) Ati

d) Sis

e) Creative


1.b, 2.e, 3.c, 4.a, 5.d, 6.d, 7.a, 8.a, 9.c, 10.e  •Bilgisayar bir çok donanımsal parçanın bir araya gelmesiyle oluşturulan ve
üzerine yüklenen yazılımla akıllı hale gelen bir cihazdır.

  •Bilgisayarı oluşturan donanımların birbiriyle uyumlu olması gerekir.
Parçalardan birinin uyumsuz olması tüm sistemin kararsız çalışmasına
sebep olabilir. 
   Bu sebeple alım yaparken iyi araştırılmalı ve parçaların birbiriyle uyumuna dikkat edilmelidir.

  •Bilgisayarda bulunan Ana kart, İşlemci ve RAM gibi bileşenler en temel
donanım parçalarıdır. 
   Bu parçalardan birinin değişmesi diğerlerinin de değiştirilmesini gerektirebilir.

  •ANAKART, bilgisayarınızın bütün parçalarının ve çevre birimlerinin
bağlandığı ve bu birimlerin arasındaki iletişimi sağlayan elektronik devredir.

  •RAM, bilgilerin geçici olarak depolandığı bir hafıza türüdür.

  •İŞLEMCİ, MİB yada CPU , bilgisayarın bütün işlemleri bu birimde yapılır.
Bilgisayarın hızını ve modelini belirler.

  •KASA, bilgisayar parçalarını koruyan ve saklayan bölümdür.

  •GÜÇ KAYNAĞI, prizden elektriği alıp onu bilgisayarınızın değişik parçaları
için gereksinim duydukları değişik gerilimlere ayarlayan parçadır.

  •SABİT SÜRÜCÜ, bilgisayarınızdaki bilgileri bilgisayarınız çalışmıyorken
(bilgisayar elektriğe bağlı değilken ya da kapalıyken) sağlıklı bir şekilde
saklamak için kullanılan hafıza türüdür.

  •EKRAN KARTI, bilgisayarın yaptığı işlemlerin sonuçlarını, monitöre
gönderen bilgisayar bileşenidir.

  •Bilgisayar çalıştıktan sonra işlem yapması için çevresel bileşenlere ihtiyaç
duyar. 
   Monitör ile görüntü oluşturulurken yazıcı ile bu görüntülerin kağıda aktarılması sağlanır. Bilgisayarda müzik dinlemek için hoparlöre, internete bağlanmak içinse ADSL modem ya da ethernet kartına ihtiyaç vardır.

  •Klavye ve mouse, bilgisayara veri girmek ve bilgisayarı kontol etmek için
kullanılır. Mobil cihazlarda aynı işlemi dokunmatik ekran ile yapmak mümkündür.
  
 Değerlendirme Soruları

1. Bilgisayarda işlenen verilerin monitörde görüntülenmesini sağlayan bilgisayar
parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşlemci
b) Ekran kartı
c) BIOS
d) Ses kartı
e) Ethernet kartı

2. 
I. Anakart
II. RAM
III. Ses Kartı

Yukarıdaki donanım birimlerinden hangisi ya da hangileri temel donanım
bileşenleri arasında yer alır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

3. Bilgisayarda bütün parçaların ve çevre birimlerin bağlandığı ve bu birimlerin
arasındaki iletişimi sağlayan donanım bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşlemci
b) Ekran kartı
c) Anakart
d) Ses kartı
e) Ethernet kartı 

4. Verilerin geçici olarak tutulduğu, bilgisayar kapatıldığında bu verilerin
silindiği bellek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ram
b) Hardisk
c) Flash disk
d) Blu-ray
e) CDROM

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar donanımının giriş birimleri arasında yer
alır?
a) İşlemci
b) Ram
c) Klavye
d) Hoparlör
e) Yazıcı

6. Aşağıdakilerden hangisi İki bilgisayar arasında veri alışverişi yapmak ya da bir
ağa bağlanmak için kullanılmaktadır?
a) Tarayıcı
b) Ses kartı
c) Ethernet
d) Blu-ray
e) Yazıcı

7. Bilgisayara elektrik enerjisi sağlayan parçaya ne ad verilir?
a) Kasa
b) Güç kaynağı
c) Monitör
d) Ses kartı
e) Ethernet kartı

8. Bilgisayarınızdaki bilgileri bilgisayarınız kapalıyken sağlıklı bir şekilde
saklamak için kullanılan hafıza türüne ne isim verilir?
a) Ram
b) Modem
c) Klavye
d) Sabit Disk
e) Ekran kartı

9. Bilgisayar sistemlerinin çalışabilmesi için mutlaka gereklidir. Her yapılan işlem
onun onayından geçer. 

Bilgisayarların modelini de belirleyen donanım bileşeni seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a) Geçici hafıza
b) Sabit Disk
c) Güç kaynağı
d) Merkezi işlem birimi
e) Anakart

10. Donanım bileşeninden gelen elektrik sinyallerini, (…………….) ses
titreşimlerine çeviren çevresel bir bileşendir.( …………….) ise ses dalgalarını
elektriksel sinyallerine çevirir. 

Seçeneklerden hangi yukarıdaki boşlukları sırasıyla doldurmak amacıyla kullanılır?
a) Yazıcı, Tarayıcı
b) Kulaklık, Hoparlör
c) CDROM, Blu-ray
d) Güç kaynağı, Kasa
e) Hoparlör, Mikrofon

1.b, 2.d, 3.c, 4.a, 5c, 6.c, 7.b, 8.d, 9.d, 10.e

  Kasa, içindeki parçaları dışardan gelen etkilere karşı koruyan ve içine
yerleştirilen parçalara destek olan bir donanım bileşenidir.

  •Kasalar teknolojik gelişmelerin en geç yansıdığı bilgisayar bileşenidir.

  •Kasalar, kasa biçim veya fiziksel görünümlerine göre 3 sınıfa ayrılır.
Tower kasa, Desktop kasa ve Monitör PC (All-in-one).

  •İyi bir kasa, hem bilgisayarınızın mevcut parçalarını rahatlıkla içinde
barındırabilecek bir kasa olmalıdır, hem de orta vadede bilgisayarınıza
ekleyeceğiniz başka parçalar için yere sahip olmalıdır.

  •Güç kaynağı, prizden elektriği alıp onu bilgisayarınızın birçok modülü
için gereksinim duyulan gerilimlere dönüştüren parçadır. Hard disk, DVD-ROM ve Floppy Disk için güç kaynağından gelen bağlantılar vardır.

  • Bilgisayarınız için gerekli parçaların ne kadar enerji harcadığını, onları çalıştırmak için ne kadarlık bir güç kaynağı gerektiğini hesaplayın.

  •Eğer bilgisayarınızla beraber yazıcı, tarayıcı gibi çevre birimleri de kullanacaksanız, bunları da satıcınıza belirtin. Ve gelecekte de başka çevre birimleri kullanma olasılığınızı da göz önünde tutarak, satıcınızın size önerdiğinin de üzerinde güçte bir güç kaynağı satın alın.

  •Bir kasa içinde temel olarak üç tür bağlantı vardır. Bunlardan birinci güç kaynağından çıkar ve çeşitli birimlere çalışması için gerekli olan elektrik enerjisini taşır. İkinci grup bağlantı ise, bir birimden diğerine veri taşıyan kablolar ve diğer üçüncü unsur kasa led bağlantılarıdır.

  •Bilgisayar kasalarında iki adet switch bulunur. Bunlardan birincisi POWER Switch adını alır ve bilgisayarın açılmasını ve kapanmasını sağlar. İkincisi ise RESET Switch adını alır ve bilgisayarın yeniden başlatılmasını sağlar.

  •Kasalar üzerinde de bilgisayarın çalışması hakkında bilgi veren iki led mevcuttur. 
Bu ledlerden birincisi HDD Led adını alır ve hard diskden veri okuma ve yazma işlemleri sırasında ışıma yaparak bu durumları kullanıcıya bildirir. İkincisi ise POWER Led adını alır ve bilgisayar açık olduğu sürece ışıma yapar.

 Değerlendirme Soruları
  
1. Aşağıdakilerden hangisi bir kasa türü değildir?
a) Midtower
b) Minitower
c) Desktop
d) Monitör
e) Fulltower
  
2. Aşağıdakilerden hangisi kasa bağlantıları arasında yer almaz?
a) Hdd Led
b) Power led
c) Reset butonu
d) USB butonu
e) Power butonu
  
3. Prizden elektriği alıp bilgisayarın değişik parçaları için gereksinim duydukları
değişik gerilimlere göre ayarlayan donanım parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekran kartı
b) Güç kaynağı
c) Monitör
d) Ses kartı
e) Ethernet kartı
  
4. Aşağıdaki birimlerden hangisi güç bağlantısı gerektirmez?
a) Disket sürücü
b) RAM
c) Anakart
d) Hard disk
e) DVD-ROM
  
5. Aşağıdakilerden hangisi hard diskte veri okuma veya yazma işlemi olduğunu
gösterir?
a) Hdd Led
b) Reset Led
c) Power Led
d) Hoparlör
e) Jumper
  
6. Bilgisayara güç verildiği aşağıdaki bileşenlerden hangisiyle anlaşılır?
a) Hdd Led
b) Reset Led
c) Power Led
d) Hoparlör
e) Jumper
  
7. Aşağıdakilerden hangisi güç kaynağından anakart ve diğer bileşenlere
dağıtılan güç kabloları içerisinde yer almaz?
a) Ana Güç Konnektörü
b) Genel Güç Konektörü
c) Flopy Güç Konektörü
d) Sata Güç Konnektörü
e) 3.3V Güç Konnektörü
  
8. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar içerisinde en fazla güç harcama kapasitesine
sahip bileşendir?
a) Geçici hafıza
b) Grafik kartı
c) Klavye
d) Merkezi işlem birimi
e) Anakart
  
9. Aşağıdakilerden hangisi kasa içerisindeki güç kaynağı tarafında üretilip dışarı
verilen elektrik potansiyelidir?
a) -24V
b) +220V
c) +1.2V
d) +12V
e) -220V
  
10. Yeni bilgisayar sistemleri, yüksek kapasiteli bileşenler sunarak ısınma problemine
de neden olmaktadır. İşlemci, ekran kartı ya da sabit disk kasa içerisinde yer alan
………………… yardımıyla soğutulabilir. Ancak soğutma sırasında açığa çıkan
ısınında sağlıklı bir şekilde kasanın dışına atılabilmesi önemlidir. Paragrafta boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) ısıtıcı
b) kulaklık
c) CDROM
d) fan
e) hoperlör
  

1.d, 2.d, 3.b, 4.b, 5a, 6.c, 7.e, 8.b, 9.d, 10.d

  •Her zaman İnsanlar yapmak zorunda oldukları hesaplamalar için bir takım
aletler kullanmışlardır. 
    Bu aletler zamanla değiştirilmiştir.

  •Bu değişimler; 
  1. Mekanik Kuşak, 
  2. Elektronik Kuşak, 
  3. Mikroişlemci Kuşağı,
  4. Kuantum Kuşağı olarak adlandırılır.

  •Mekanik Kuşak, İlk bilgisayar sistemi olarak adlandırılan Abaküsün ortaya
çıkmasıyla başlamıştır.

  •1614' lu yıllarda logaritma tablosu ile ilk büyük sayılar üzerinde hesap
yapılmaya başlandı. 

  1854’de Gorge Boole elektronik bilgisayarların gelişiminde büyük rol oynayacak olan mantık kuramını geliştirilmesiyle yeni bir kuşağa geçildi.

  •Elektronik Kuşak, 1941' de Alman mühendis Konrad Zuse Z1 olarak
adlandırılan ilk programla çalışan bilgisayarı geliştirdi. 
  
     1951’de UNIVAC 1 adlı ilk ticari amaçlı olan bilgisayar geliştirildi. 
Bütün komutlar ve veriler 0 ve 1 şeklinde depolandı. 
 Bu hafızaya depolama olayı ve 1948' de transistörlerin keşfi ile Mikroişlemci kuşağın başlaması sağlandı.

  •Mikroişlemci Kuşağı, 1958 yılında Texas Instruments'deki mühendislerden
Jack Kilby Tümleşik devreyi (Integrated Circuit (IC)) geliştirmesiyle başladı
    
      Transistörlerin bilgisayarlarda kullanılmaya başlaması ile mikroişlemci
kuşağı bilgisayarlar daha küçük, daha hızlı ve az enerji tüketen modeller
olarak ortaya çıkmasına neden oldu. 
      Günümüzde Intel, AMD,Apple,Samsung, AlphaDEC, Hp, Mips, SUN Sparck ve Nexgen’mikro işlemci üretmektedirler. Önceleri bir bilim adamının çalışmalarıyla geliştirilen sistemler sonradan üniversitelerin araştırma merkezlerinde geliştirilmiş ve
şimdi ise şirketler ve araştırma merkezlerinin birlikte çalışmasıyla ortaya çıkmaktadır.

  •Kuantum Kuşağı, 2000 li yıllarda Amerikan Fizik Toplululuğu’nun üzerinde
çalışması ve D-Wave Systems isimli şirketin ilk protipini geliştirilmesiyle
başladı. 
       Bu sistemle hedeflenen bilgisayarlar sistemleri ile insanlarla sohbet eden ses ve görüntü ile, kendi deneyimlerini kullanarak öğrenen ve karar veren yapılar oluşturulacaktır.
  
1. Programlanabilen ilk bilgisayar seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

a) Pascaline
b) Difference Engine
c) Hollerith Tabulatör
d) Gorge Boole
e) Z1

2.
I. COLOSSUS
II. . PASCALINE
III. ASCC MARK I

Yukarıda isimleri verilen bilgisayarlardan hangisi ya da hangileri Mekanik Kuşak
bilgisayar sistemlerindendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III

3. İlk genel amaçlı bilgisayardır. 70 bin direnç, 10 bin kondansatör, 18000 lamba
ve bu elemanların harcadığı 150-200 kilowatt enerji harcayan ve sadece 20
sayıyı depolama özelliğine sahip olan bu bilgisayar aşağıdakilerden hangisidir?

a) ASCC MARK I
b) COLOSSUS
c) UNIVAC 1
d) ENIAC
e) EDVAC

4. 1951’de ilk ticari amaçlı bilgisayar geliştirildi. Bütün komutlar ve veriler bu
bilgisayara 0 ve 1 şeklinde depolandı. Bu hafızaya depolama olayının doğmasına
neden oldu. 

 Açıklaması verilen bilgisayar aşağıdakilerden hangisidir?
a) COLOSSUS
b) UNIVAC 1
c) ENIAC
d) ASCC MARK I
e) EDVAC

  5. Aşağıdaki elektronik devre elemanlarından hangisinin bulunmasıyla
Mikroişlemci kuşağı başlamıştır?
a) Lamba
b) Direnç
c) Kondansator
d) Transistör
e) Bobin

6. Bu yasaya göre her 18 ayda bir tümleşik devre üzerine yerleştirilebilecek bileşen
sayısının iki katına çıkacacağı, bunun bilgisayarların işlem kapasitelerinde büyük
artışlar yaratacağı, üretim maliyetlerinin ise aynı kalacağı öngörülmüştür. 

Bu yasa aşağıdakilerden hangisidir?
a) Moore
b) Boolen
c) Pinomatik
d) Hollerith
e) Pascal

7. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en yaygın olarak kullanılan işlemci
üreticisini gösterir?
a) Apple
b) Intel
c) Microsoft
d) Adobe
e) IBM

8. Aşağıda verilen hangi işlemci 16 bit veri hattına sahiptir?
a) 8080
b) 8008
c) 80286
d) 80486
e) Pentium 4

9. Atomik yapılar kullanarak tasarlanmıştır. Mevcut bilgisayarların maksimum
hesaplama kabiliyetinin, binlerce kat üzerine çıkılabilecek hız özelliğine sahiptir.
Yukarıda açıklaması verilen bilgisayar hangi kuşağa aittir?
a) Mekanik
b) Elektronik
c) Kuantum
d) Mikroişlemci
e) Elektromekanik

10.DEC firmasının 1959’ da geliştirdiği ilk klavye ve fareye sahip makinesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) PDP-1
b) COLOSSUS
c) UNIVAC 1
d) ASCC MARK I
e) EDVAC

1.e, 2.b, 3.d, 4.b, 5.d, 6.a, 7.b, 8.c, 9.c, 10.a

  Bellekler, işlemcinin istediği bilgi ve komutları işlemciye en kısa sürede
ulaştıran ve üzerindeki bilgileri geçici ya da kalıcı olarak tutabilen depolama birimleridir.

  •Temel olarak işlemci ile direkt olarak iletişim kurabilen ve
adreslenebilen bellek birimine Ana bellek(Main memory) denilir.

  •Bir bellek ünitesine bir verinin yazılması ya da okunması sırasında
geçen zamana erişim hızı denir.

  •Fiziksel belleğin kapasite değeri yeterli olmadığı durumlarda harddisk
üzerinde, RAM gibi kullanılmak üzere Sanal Bellek (Virtual memory)
diye adlandırılan bir yer ayrılır.

  •RAM, elektrik enerjisi kesildiğinde içerisin kayıtlı bilgileri yitiren ve
işlemcinin işleyeceği verilerin geçici olarak depolandığı bellek
alanlarıdır.

  •RAM belleklerini Anakart üzerinde takmak amacıyla RAM Slotları
bulunur. 
    Bu RAM slotlarına RAM‘lerin tüm çeşitlerini takmak mümkün değildir. 
      Sadece Anakart kitapçığında belirtilen modelleri takmak mümkündür. 
      Yapı itibariyle SIMM ve DIMM olmak üzere iki çeşit RAM üretim tasarımı vardır.

  •Statik RAM’ler diğer RAM'lere göre daha yüksek hıza karşın daha yüksek maliyete sahiptir. Bu sebeple genellikle küçük boyutlu olarak ön bellek oluşturmak için kullanılır.

  •SDRAM,kendinden önceki teknolojilerden farklı olarak kendisini işlemcinin zamanı ile senkronize edecek şekilde tasarlanmıştır.

  •DDRAM,SDRAM deki gibi saat frekansının sadece yükselen kısmında değil saat frekansının hem yükselen hem alçalan kısmında veri transfer yapabilmektedir.

  •ROM, elektrik kesildiğinde üzerindeki program kodlarını silmeyen
hafıza türüdür. Standart bir ROM üzerindeki bilgiler hiçbir yol ile
değiştirilemez veya silinemez.PROM,EPROM,EEPROM,FlashROM gibi
çeşitleri vardır.
  
 1. Mikroişlemci içindeki register belleklerden sonraki en hızlı bellek hangisidir?
a) RAM
b) ROM
c) Ön bellek
d) Sabit disk
e) Blu-ray

2. Bütün programların üzerinde çalıştığı bellek birimi hangisidir?
a) RAM
b) Sabit disk
c) ROM
d) CD-ROM
e) Blu-ray

3. Aşağıdakilerden hangisi ROM bellek çeşidi değildir?
a) PROM
b) CMOS
c) EPROM
d) Flash ROM
e) EEPROM

4. Ne tür belleğin kullanılacağını belirleyen unsur, aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
a) Anakartın destekleyeceği bellek tipi
b) Saklanacak bilginin kalıcı veya geçici olması
c) Saklanacak verinin boyutu
d) USB bellek kapasitesi
e) Bilgisayarın bilgiyi sunma şekli(Server ya da PC)

5. RAM’i hız olarak diğer depolama birimlerinden üstün kılan etken hangisidir?
a) Sabit disklerden pahalı olması
b) Ön bellekten yavaş olması
c) Aktarım hızlarının yüksek olması
d) Elektrik kesildiğinde bilgilerinin silinmesi
e) Anakarta kolay takılıp
çıkarılabilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi bellekle birimleriyle ilişkili değildir?
a) Hata düzeltme
b) CASS/RASS
c) Hız
d) Kapasite
e) Interlacing

7. Aşağıdakilerden hangisi temel donanım birimlerinden biridir?
a) RAM
b) Webcam
c) Disket sürücü
d) Yazıcı
e) Mikrofon

8. Aşağıdakilerden hangisi en yüksek hıza sahiptir?
a) SRAM
b) DRAM
c) SDRAM
d) RDRAM
e) DDR SDRAM

9. Aşağıdaki belleklerden hangisi güçlü grafik işlemcilerinin veri gereksinimlerini
karşılamak için en iyi platformu oluşturur?
a) SDRAM
b) DDR RAM
c) DDR2 RAM
d) DDR4 RAM
e) RDRAM

10. Özel bir programlayıcı ile üzerine program yüklenen, silinmesi gerektiğinde ise
üzerindeki pencereden mor ötesi ışınlar gönderilerek silinmesi sağlanan kalıcı
hafıza türü hangisidir?
a) PROM
b) EPROM
c) EEPROM
d) RAM
e) EAROM

1.c, 2.a, 3.b, 4.d, 5.c, 6.e, 7.a, 8.a, 9.d, 10.b  

Hiç yorum yok