Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

SQL Server Fonksiyon Kullanımı | Fonksiyonlar

SQL Server Fonksiyon Kullanımı | Fonksiyonlar


Selamlar arkadaşlar 

     Bu makalemizde sizlere Mssql Server'da Fonksiyonları gösterceğim.

     Fonksiyon kavramı programcılığın temel kavramlarındandır. 

   Temel olarak sıkça kullanılacak kod yığını (bloğu) bir fonksiyon içine yazılır ve ihtiyaç duyulduğu her yerde ilgili kod bloğunun yeniden yazılması yerine fonksiyon çağrılır. 

   Bu şekilde kod karmaşası azaltılır, programın okunurluğu ve anlaşılırlığı artar. 

   Ayrıca Store Procedure de olduğu gibi fonksiyon tanımında değişiklik yapıldığı zaman, bu değişiklik fonksiyonun kullanılmış olduğu her yere yansır, fonksiyon kullanılmasa idi aynı kod bloğunun kullanıldığı her yerde aynı değişikliğin yapılması gerekirdi. 

    Bu yüzden fonksiyon kullanımı programın yönetimini kolaylaştırır. 
    
SQL Server açısından bakıldığında fonksiyonlar, view (görüntü) ve Store Procedure (Saklı Yordam) kullanmanın avantajlarını kendi bünyesinde toplamıştır.  
    
     Fonksiyon içerisinde, Store Procedure de olduğu gibi çeşitli T-SQL sorguları, if else yapıları vs. kullanılabilir ve fonksiyonlar da parametre alabilir. 
    
     Fonksiyonun görüntüye benzer yönü ise select sorgularına dahil edilebilmeleridir, ki 
store procedurler de bulunmayan bu özellik ciddi kullanışlılık sağlar.

İpucu: Bir fonksiyon başka bir fonksiyonu çağırabilir. 

Not: Fonksiyon içerisinde başka bir fonksiyon çağırırken iç içe fonksiyon çağrılmasına SQL Server 32. seviyeye kadar müsaade etmektedir.

Not: Fonksiyonlar en fazla 2100 parametre alabilir.

Bazı Hazır Fonksiyonlarımız:
 1. Max,
 2. GetDate(),
 3. CEILING(3.14),
 4. FLOOR(3.14),
 5. ROUND(3.14, 1), 
 6. POWER(3, 4),
 7. Upper(),
 8. Lower(),
 9. Replace(),
 10. Substring(),
 11. Day
 12. Month
 13. Year
 • UPPER() fonksiyonu aldığı parametredeki ifadenin tüm harflerini büyük harfe dönüştürür.

 • LOWER() fonksiyonu da aynı şekilde parametre olarak aldığı ifadenin tüm harflerini küçük harfe dönüştürür. 

 • SUBSTRING() fonksiyonu üç parametre alır, birinci parametrede üzerinde işlem yapılacak ifade yer alır, ikinci parametrede kaçıncı karakterden başlanacağı ve üçüncü parametrede de kaç karakter alınacağı bilgisi yer alır.
   
 • REPLACE() fonksiyonu ile verileri değiştirebilirsiniz ve üç parametre almaktadır.
   
       1-)  Üzerinde değişiklik yapılacak ham metin.
       2-) Değiştirilecek cümle
       3-) Değiştik ten sonraki cümle
 • DAY() fonksiyonu tarih formatında bir parametre alır ve aldığı tarih ifadesi içerisindeki gün bilgisini geri döndürür. 

 • MONTH() fonksiyonu ay bilgisini verir.

 • YEAR() fonksiyonu da yıl bilgisini geri döndürür. 

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Oluşturma

    Yukarıdaki hazır SQL fonksiyonları gibi biz de kendi ihtiyacımıza göre fonksiyon yazabiliriz.

 Fonksiyonlar geri dönüş tiplerine göre ikiye ayrılır:
 1.  Tek bir değer döndüren (skaler) fonksiyonlar.
 2.  Tablo geri döndüren fonksiyonlar.

Skaler fonksiyon

  Skaler fonksiyon  geriye sadece tek bir değer döndürür. 

Örnek:


Tablo Fonksiyon

Geriye bir tablo döndürür.

Örnek

Hiç yorum yok