Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

Sıfırdan C# Eğitim Seti Konuları - C# Eğitim Seti

Ben youtube'da eğitim seti çeken youtuber'ım şuan c# eğitim seti ve sıfırdan c# eğitim seti kategorilerinde hem youtube hemde web sitem google aratmalarında birinci isterseniz yazılım alanında makul bir ücrete reklamlarınızı yapabilirm.
https://www.youtube.com/yazilimegitim
https://www.ebubekirbastama.com
Haftalık ücret:20 tl(Deneme amaçlı)
Aylık :200 tl
İyi günler arkadaşlar.

Bu makalemiz'de sizlere Yotube Kanalım'da bulunan 'Sıfırdan C# Eğitim seti'min konularını açıklayacağım.

Öncelikle nedir?
C# dili, Microsoft Şirletinin geliştirmiş olduğu yeni nesil programlama dillerinden biridir. Microsoft tarafından geliştirilmiş .NET Teknolojisi için geliştirilmiş dillerden biridir. Ayrıca microsoft tarafından geliştirilmiş olsa da ECMA ve ISO standartları altına alınmıştır. Bu eğitim setini aynı zaman'da yazdığım C# kitabından işlediğimi'de burada belirteyim.

ve konularımıza başlayalım.İÇİNDEKİLER
1. Neden C#.NET ve Geliştirme Ortamı?
 
C# Nedir?

  C# Dili kullanımı nasıldır?
  C# Dili ile Ne Yapılabilir?
  C# Hangi Platformda Yazılıyor?
  C# Nasıl Çalışır?
2. KOD YAZMA ALANI
   
 Kod Yazma Alanına Giriş
    
Yeni Proje oluşturma

     Yeni Proje ve Form Özellikleri
     Yeni Proje ve Solution Explorer
     Yeni Proje ve Toolbox Tanıtımı
     Neler Öğrendik?
3.
SABİTLER VE DEĞİŞKENLER
    
Sabitler

         Sabitler Nedir?
         Sabitler Nasıl Kullanılır?       
     Değişkenler

         Değişken Nedir?
         Değişkenlerin Kullanım Şekli
         Değişkenlerin Erişim Türleri
         Değişken Tipleri     
     
Değişkenlerde Escape Sequence(\) kullanımı
         Escape Sequence Nedir?
         Escape Sequence Neden Kullanmalıyız?

     Kullanıcı Tanımlı Veri Tipleri
         Struct(Yapı) Nedir?
         Struct(Yapı) Nasıl Kullanılır?
         Struct içinde Struct kullanma
     Enum Kullanımı
         Enum Nedir?
         Enum Hakkında Bilmemiz Gerekenler
         Enum Nasıl kullanırız?
         Enum Metotları
     Meraklısına
     Neler Öğrendik? 
4. OPERATÖRLER
     Operatörler Nedir?

     Aritmetik Operatörleri.
     Aktarma Operatörleri.
     Mantıksal Operatörleri.
     Karşılaştırma Operatörleri.
     Birleştirme Operatörler.

5. DİZİLER
    Diziler Nelerdir?
    Dizi Oluşturma ve Çeşitleri?

    Dizileri Yeniden Boyutlandırma?
    Dizilerde Kullanılan Metotlar?
                 CreateInstance Metodu.
                 IsArray Metodu.
                 SetValue Metodu.
                 GetValue Metodu.
                 Join Metodu.
                 Copy Metodu.
                 Contains Metodu.
                 IndexOf Metodu.
                 LastIndexOf Metodu.
             
 6.ArrayList ile Diziler
  ArrayList Sınıfına Giriş
     Add Metodu.
     Insert Metodu.
     Sort  Metodu
     Count  Metodu
     Remove  Metodu
     RemoveAt  Metodu
     Clear Metodu
     Reverse Metodu
     Capacity Metodu
     AddRange Metodu
     InsertRange Metodu
     RemoveRange Metodu
      CopyTo Metodu
 
 7.DİALOG PENCERELERİ

     MessageBox(Mesaj Penceresi)
     Open File Dialog      
     Save Dialog
8.ŞARTLI DALLANMALAR
   
İf else Yapısı

    switch case Yapısı
9. DÖNGÜLER
    
For Döngüsü

     Forech Döngüsü
     while Döngüsü
10. STRING İŞLEMLER
     ToStrıng Metodu.
      Copy Metodu.
      Concat Metodu.
      Empty Metodu.
      Compare Metodu.
      Splıt Metodu.
     Joın Metodu.
     SubStrıng.
     Format.
      
11. HATALARI BULMA VE KONTROL ETMEK
       
Try catch finaly Kullanımı
12. METODLAR
      
Değer Döndüren Metodlar

       Değer Döndürmeyen Metodlar
       Metodlarda Parametre Kullanımı
13. CLASS(SINIF) YAPISI
     
Projemize Class Ekleme ve Örnek kodlama
      Inherıtence (MİRAS)

      Acess Modıfıers(Erişim Belirliyiciler)   
 14.Otomasyon Class Yapısı
           Otomasyon Class Yapısına Giriş
             SQL Bağlantı için dosyadan veri okuma.
SQL Bağlantı metodu oluşturma.
Veri getirme ve datagridview’e doldurma metodu.
Store Procedur Ekleme, Silme, Güncelleme metodu
15. DOSYA İŞLEMLERİ
  Dosya Oluşturma.
  Dosya Okuma.
  Dosya Yazma.
  Dosya Silme.
  Dosya şifreleme ve Şifre Açama.
  Dosya olup olmadığının kontrol edilmesi.
  Dosya taşıma.
  Dosya özellik işlemleri(Dosya özelliği bulma, Oluşturulduğu Tarih, Son Erişim Tarihi, Son yazma)
16. Otomasyon Mimarisine Giriş
     Stok Takip Otomasyonu ve Veri Tabanı
     
Stok Tablosunun oluşturulması
Ürün Cinsi Tablosunun oluşturulması
Ürün Cinsi Tablosunun oluşturma kodu
Stok Güncelleme Kodu:
Stok Ekle, Sil, Güncelle tek formda olacaktır.
Sql bağlantı Class’ı oluşturma
Ürün Cinsi ekleme Kodu
Ürün Cinsi güncelleme Kodu
Ürün Cinsi silme Kodu
Ürün Cinsi Listeleme Kodu(Datgridview’e veri getirme)
Stok Ekleme Kodu
Ürün Cinsi Ekle, Sil, Güncelle tek formda olacaktır
Stok Silme Kodu
Stok Formu Başlarkenki Kod
Ürün Cinsi Formumuzu Açtığımız Kod
Datagridview Nesnesine Tıklandığındaki Kodlar
         17.C# Store Procedur Kullanımı
             C# Store Procedur Nedir?
C# Store Procedur Mimarisini Tanıyalım
        18.Örnekler Evreni
           Değişkenler
          
Aritmetik Operatörler
19. C# 6.0 Yenilikleri
AUTO PROPERTY
EXPRESSION BODIED FUNCTION MEMBERS
USING STATIC
 EXCEPTION FILTERS
PARAMETERLESS CONSTRUCTORS IN STRUCTS

Ayrıca eğitim setimiz bittikten sonra canlı uygulamalı eğitim setlerine geçeceğim.Şimdi videolara başlamaya ne dersiniz...?

Hiç yorum yok