Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

C# Facebook Create Nuget Paketi | Ebubekir Bastama

C# Facebook Hesap Oluşturma
Pakete Ulaşmak için:

Package Manager:

Install-Package EbubekirBastama.FacebookCreate -Version 1.0.0

.NET CLI

dotnet add package EbubekirBastama.FacebookCreate --version 1.0.0
Paket CLI

paket add EbubekirBastama.FacebookCreate --version 1.0.0
Bu paket ile rahatlıkla Facebook Platformun'da Sıfırdan Hesap oluşturabilirsiniz.
Toplam'da 2 adet metodumuz bulunmaktadır.
 1. FacebookLoginchrmdrv
 2. FacebookLoginString

Not:Bu 2 "Metod" arasındaki tek fark geri döndürdüğü değerlerdir. 
   "FacebookLoginchrmdrv" metodu geri döndürdüğü değer "ChromeDriver"'dır "FacebookLoginString" metodunun geri döndürdüğü değer ise string'dir.
 • FacebookLoginchrmdrv:Toplam'da 6 adet parametre alır 
 1. uri,
 2. proxyuri, 
 3. zaman, 
 4. girisbilgileri,
 5. xpathbilgileri,
 6. proxydurumu 
 • FacebookLoginString:Toplam'da 6
   adet parametre alır 

 1. uri,
 2. proxyuri, 
 3. zaman, 
 4. girisbilgileri,
 5. xpathbilgileri,
 6. proxydurumu 
Örnek Kod:


 string[] Kayitbilgileri = {"ad","soyad","email1","email2","passworld"};

 string[] xpathbilgileri ={"adxpath","soyadxpath","email1xpath","email2xpath","passworldxpath"};

FacebookLoginchrmdrv("https://tr-tr.facebook.com/","",2000,Kayitbilgileri,xpathbilgileri,false);

FacebookLoginString("https://tr-tr.facebook.com/","",2000,Kayitbilgileri,xpathbilgileri,false);


Ücretli Destek ve Bağış Yapmak için
(100 TL)

Phone : 905554128854
Bizlere Destek Olmak için: Bu proje gibi projelerin gelmesi ve bizlere destek olmak için bağış yapabilirsiniz. You can donate to come to projects like this project and support us.


Kuvettürk İban Number
------------------------------
TR40 0020 5000 0939 0747 4000 01

Hiç yorum yok