Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

SQL Server View İşlemleri | View işlemleri

 

View işlemleri

Görüntüler (view), select ifadeleri ile oluşturulmuş gerçek tablo(lar)ın bir görünümüdür. 

İlgili tablolar join ifadeleri ile birleştirilir, koşul cümlecikleri ile filtrelenir ve sadece ihtiyaç duyulan sütun(lar) ve/veya hesaplatılan sütun(lar) sorgu sonucuna dahil edilerek tanımlanır.

 Görüntüler de gerçek tablolar gibi sorgulanabilir, diğer tablolarla birleştirilerek sorgularda kullanılabilir.


!! Görüntüler (view), select ifadeleri ile oluşturulmuş sanal tablolardır. !!

  Bazen mevcut tablolarımızın daha değişik hâllerine ihtiyaç duyarız. sık kullanılan bazı sorgularda aynı tablonun sadece birkaç sütununa ihtiyaç duyduğumuzda, bahsi geçen tablonun sadece ilgili sütunlarını içeren bir görüntü tanımlayıp sorgularımızı bu görüntü üzerinden çalıştırabiliriz. 

  Bu görüntüye, tablonun daraltılmış bir kopyası gözü ile bakabiliriz. 

    Aynı şekilde tablodaki sadece bazı satırlara ihtiyaç duyduğumuz zamanlar olur. 

     Normalde bunu select ifadesinin sonuna where koşul ifadesi ekleyerek elde edebiliyoruz fakat ilgili kıstas'ları where koşuluna yazarak bu şekilde bir görüntü tanımlarsak eğer where koşulunu yazmaya gerek kalmadan sorgumuzu görüntü üzerinden çalıştırabiliriz. 

    Bu şekildeki bir görüntüyü de tablonun filtrelenmiş bir kopyası olarak değerlendirebiliriz. bazen de tablonun hem daraltılmış, hem de filtrelenmiş hâline ihtiyaç duyabiliriz ki bu durumda da yine görüntü tanımlayarak isteğimizi gerçekleştirebiliriz.

 Görüntü(View) tanımlamaya neden ihtiyaç duyarız?

Sık kullandığımız bazı sorguları daha kolay bir hâle getirmek için view leri kullanırız


     Bir görüntünün verilerini çektiği tabloya temel tablo denir ve yukarıda da ifade edildiği gibi temel tablonun bazı sütunlarını ve/veya bazı satırlarını içerir. 

     Görüntü, temel tablonun tamamını da kapsayabilir; teknik olarak böyle bir görüntü tanımı mümkündür fakat anlamlı bir kullanım şekli değildir. 

     Bu şekil bir tanımlama görüntü oluşturmanın amacının dışına çıkmış olur.

Görüntüler birden fazla temel tablodan sütunlar içerebilir ki bu şekildeki kullanım görüntünün daha efektif bir şekildeki kullanımıdır. 

  Bazı kullanıcıların, önemli tabloların sadece belirli sütunlarına ve/veya belirli satırlarına erişmelerine müsaade edilmek istendiğinde: Uygun bir görüntü tanımı yapılıp kullanıcıların ilgili tablolara değil, sadece tanımlanan görüntüye erişme yetkisi verilmek sureti ile istenen amaca ulaşılmış olur. 

•  Kullanıcılara hesaplatılmış değer gösterilmek istendiğinde: Örneğin öğrencilerin TC kimlik numaralarının sadece ilk 8 hanesinin gösterilmek istendiği durumda veya öğrencinin doğum tarihi bilgisini kullanarak yaşını hesaplatıp kullanıcılara bu bilginin gösterilmek istendiği durumda görüntü kullanılabilir. 

•  Farklı tablolarda yer alan bilgilerin beraber gösterilmek istendiği durumlarda: Örneğin öğrenciye ait bilgilerden 4 farklı tabloda yer alan adı, soyadı, öğrenci numarası, bölümü ve adresi bilgilerini tek bir tablodan sorguluyor gibi sorgulayabilmek için. Bu durumda 4 farklı tabloyu ‘INNER JOIN’ ifadeleri ile birleştirmek yerine tek bir görüntü üzerinden sorgumuzu yazabiliriz.

 • Çok karmaşık sorguları basitleştirmek için. 

Tek bir tablo kullanarak görüntü oluşturmakÖrnek Kod


Görüntü tanımlanırken sütunlar için veri tipi belirtilmez, ilgili sütun temel tablo tanımında hangi veri tipi ile tanımlanmış ise görüntüde de aynı veri tipi ile bulunur.


Not: Görüntü tanımlarken en fazla 1024 sütun kullanabiliriz.

Not: Görüntü tanımlarken en fazla 256 adet tabloyu birleştirebiliriz.

Not: Görüntü tanımlarken sütunlar için veri tipi belirtilmez, ilgili sütun temel tablo tanımında hangi veri tipi ile tanımlanmış ise görüntüde de aynı veri tipi ile bulunur.

İpucu: Bir görüntü oluşturulurken kullanılan temel tablolar içerisinde bir başka görüntü de yer alabilir

İpucu: Tabloları birleştirebildiğimiz gibi görüntüleri de JOIN deyimleri ile birleştirerek sorgu yazabiliriz. Aynı şekilde görüntüleri de tablolar ile birleştirerek tek sorgu içerisinde kullanabiliriz. 

İpucu: Görüntü üzerinden sorgu yaparken de sütun adlarını belirterek sorgu sonuçları daraltılabilir. Aynı şekilde görüntü üzerinden sorgu yapılırken where koşul ifadeleri kullanılarak sonuçlar filtrelenebilir. Kısaca görüntüleri gerçek tablolar gibi kullanabilmekteyiz


Örnekler

View Yapısını Değiştirme


Viewleri güncellemek ço kolaydır sadece bir yerei değiştiriyorsunuz o da "Create" yerine Alter ekliyorsunuz şimdi bir örnek yapalım.View Silme


Viewleri silmek için yapmanız gereken "Drop view" diyip view adını yazmaktır.


Hiç yorum yok