Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II | Ders Notları

  Ders Molası


                      DEĞERLENDİRMESORULARI


1.

I. Formlara denetim aracı eklenebilir.

II. İstenilen tablo ve alanlar seçilebilir.

III. Alanlar tek tek konumlandırılabilir.

Sihirbaz kullanarak form oluşturulurken yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri yapılabilir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) II ve III

e) I, II ve III


2. Access’te, bilgisayar ortamında kullanıcıların asıl etkileşimde bulunduğu veritabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tablo

b) Sorgu

c) Rapor

d) Form

e) Makro


3. Form üzerine başlık, açıklama gibi metinler eklemek için aşağıdaki denetim araçlarından hangisi kullanılmalıdır?

a) Metin kutusu

b) Liste kutusu

c) Sekme denetimi

d) Etiket

e) Düğme


4. Önceden belirlenen bileşenler arasından bir veya daha fazla seçim yapmak için kullanılan denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Onay kutusu

b) Seçenek kutusu

c) Metin kutusu

d) Liste kutusu

e) Etiket kutusu


5. Raporlarda bazı alanların hesaplanarak görüntülenmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Gruplandır ve Sırala

b) Toplamlar

c) Denetimler

d) Gruplar

e) Hesaplamalar


6. 

I. Tüm tablolar listelenebilir.

II. İstenilen alanlar rapora eklenebilir.

III. Satır ve sütunlar yeniden boyutlandırılabilir.


Tasarım görünümünde rapor oluşturulurken yukarıdaki işlemlerden hangisi yada hangileri yapılabilir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) II ve III

e) I, II ve III


7. Verileri görüntülemek, biçimlendirmek ve özetlemek için kullanılan veri tabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tablo

b) Sorgu

c) Rapor

d) Form

e) Makro


8. 

I. Düğme

II. Metin kutusu

III. Köprü

IV. Logo

Access’te formlara, tasarım sekmesinde bulunan seçenekler yardımıyla yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri eklenebilir?


a) Yalnız I

b) I ve II

c) II ve III

d) I, II ve III

e) I, II, III ve IV


9. Rapor tasarlanırken yazı tipi, arka plan görüntüsü, şekil dolgusu, şekil efekti gibi özelliklerin ayarlanmasında kullanılan komutlar hangi sekmede yer almaktadır?


a) Tasarım

b) Oluştur

c) Sayfa Yapısı

d) Biçim

e) Düzenle


10. Ana Form Alt Form


I. Hasta Bilgileri İlaç Bilgileri

II. Kişi Bilgileri Nüfus Cüzdanı Bilgileri

III. Öğrenci Bilgileri Aldığı Ders Bilgileri

Yukarıdaki eşletirmelerin den hangisi ya da hangileri ana form ve alt form örneği olarak verilebilir?


a) Yalnız I

b) I ve II

c) I ve III

d) II ve III

e) I, II ve III


Cevap Anahtarı


 1.b, 2.d, 3.d, 4.a, 5.b, 6.e, 7.c, 8.e, 9.d, 10.c


DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Kullanıcıların çeşitli kategoriler altında yer alan konular hakkında bilgilerini, fikirlerini ve görüşlerini paylaştıkları sanal ortam aşağıdakilerden hangisidir?


a) Forum

b) Anlık mesajlaşma

c) E-Posta

d) Arama Motorları

e) Video Konferans


2. FTP’ye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Uzaktaki bir bilgisayara dosya gönderilebilir.

b) Anonim ya da kullanıcı adı ve şifresi ile kullanılır.

c) Dosya aktarım iletişim kuralı olarak adlandırılır.

d) Uzaktaki bir bilgisayardan dosya alınabilir.

e) Aynı anda görüntü ve ses bilgilerinin paylaşımıdır.


3. Üzerinde web uygulamalarının yüklü olduğu, web sayfalarının ve bu sayfa üzerindeki diğer kaynakların tutulduğu bilgisayarlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Web tarayıcı

b) Web sunucu

c) İstemci

d) Web konferans

e) Web okuyucu

I. Daha çok insana ulaşma

II. Seyahat yükü ve masrafını ortadan kaldırma

III. Etkileşimli uzaktan toplantı


4. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri video konferansın sunduğu

olanaklardandır?

a) Yalnız I

b) Yalnız III

c) I ve II

d) II ve III

e) I, II ve III


I. Soru cevap zinciri

II. Sesli ve görüntülü görüşme

III. Özgürce bireysel tecrübe paylaşımı

5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri forumların sunduğu

avantajlardandır?

a) Yalnız I

b) Yalnız III

c) I ve III

d) II ve III

e) I, II ve III


6. Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarında arama yapılırken dikkat

edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

a) Mantıksal ifadeler kullanılmalıdır.

b) Konu ile ilgili temel 3-4 kelime belirlenmelidir.

c) Arama daraltma-filtreleme seçenekleri kullanılmalıdır.

d) İndeks veya dizinlere de göz atılmalıdır.

e) Konuyla ilgili genel ifadeler kullanılmalıdır.


7. E-posta iletilerindeki “BCC (Gizli Karbon Kopya)” alanının kullanım amacı

aşağıdakilerden hangisidir?

a) İletiyi özetleyen bir başlığın girileceği alandır.

b) İleti metninin yer aldığı kısımdır.

c) İletiyi gönderen kişi adresinin yer aldığı kısımdır.

d) İletinin gönderildiği adresleri alıcılardan gizlemek için kullanılır.

e) Mesajın ulaşıp ulaşmadığını gözlemek için kullanılır.


8. Arama motorunda tırnak içerisinde “Atatürk Üniversitesi” şeklinde bir

ifade arandığında aşağıdakilerden hangisi listeler?

a) “Atatürk” sözcüğünü içeren sayfalar

b) “Atatürk Üniversitesi” ifadesinin birebir aynısını içeren sayfalar

c) “Atatürk” veya “Üniversitesi” ifadelerini içeren sayfalar

d) İçinde “Atatürk” bulunan “Üniversitesi” bulunmayan sayfalar

e) “Atatürk” ve “Üniversitesi” ifadelerini farklı yerlerde içeren sayfalar


9. Web üzerinden istemci ve sunucu arasında güvenli iletişim sağlamak için

kullanılan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ftp

b) Https

c) Ip

d) Utp

e) Rtp


10. E-posta iletilerindeki “Yönlendirme (Forward, Fwd)” işleminin kullanım

amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İletinin geldiği adresi kopyalayarak aynı adrese ileti yazmak

b) Gelen iletiye cevap yazmak

c) Gelen iletiyi bir başka adrese yönlendirmek

d) İletinin gönderildiği adresleri kopyalamak

e) Gelen iletiyi “Okunmadı” olarak işaretlemek


        Cevap Anahtarı

1.a, 2.e, 3.b, 4.e, 5.c, 6.e, 7.d, 8.b, 9.b, 10.c


DEĞERLENDİRME SORULARI


1. Bilgisayar, yazıcı ve cep telefon gibi cihazların, ethernet kartı, kablo, Wi-Fi,

Switch gibi araçlarla veri, yazılım veya donanım paylaşmasına sağlayan

ortam aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ağ

b) İşletim sistemi

c) Topoloji

d) TCP

e) Koaksiyel


I. Cat 6

II. HUB

III. Fiber optik

IV. Koaksiyel


2. Yukardakilerden hangisi ya da hangileri bükümlü kablo çeşitlerindendir?

a) Yalnız I

b) I ve II

c) I, II ve III

d) III ve IV

e) Yalnız IV


3. Cat 6 kablosunun uçuna takılan konektör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Switch

b) Ethernet

c) RJ-45

d) Veri yolu

e) LAN


4. Ağ bağlantısından gelen verileri bilgisayara aktarmakla görevli aygıt

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fiber optik kablo

b) Ethernet

c) RJ-45

d) Firewall

e) Kızılötesi


5. Bir ağ kurulmasını sağlayan akıllı HUB olarak da adlandırılan cihaz

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bridge (Köprü)

b) Router (Yönlendirici)

c) Örgü (Mesh) Topolojisi

d) Wi-Fi

e) Switch


6. Aşağıdakilerden hangisi bir ağ topolojisi değildir?

a) Veri yolu

b) Yıldız

c) Hızlı

d) Halka

e) Örgü

I. Bluetooth

II. Kızılötesi

III. Wi-Fi

IV. Fiber optik


7. Yukardakilerden hangisi ya da hangileri radyo dalgalarını kullanarak veri

alışverişine imkân tanır?

a) Yalnız I

b) I ve II

c) I, II ve III

d) I ve III

e) Yalnız IV


8. Aşağıdakilerden hangisi bir mobil bağlantı değildir?

a) 3G

b) HSDPA

c) LTE

d) 5G

e) WAN


9. Aşağıdakilerden hangisi mail göndermek için kullanılan bir protokoldür?

a) SMTP

b) UDP

c) DNS

d) TCP

e) FTP


10. Aşağıdakilerden hangisi TCI/IP protokolündeki katmanlardan biri değildir?

a) Uygulama

b) Yönlendirme

c) Taşıma

d) İnternet

e) Fiziksel

Cevap Anahtarı

1.a, 2.a, 3.c, 4.b, 5.e, 6.c, 7.d, 8.e, 9.a, 10.b


DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi “Bulut Bilişim” kavramını etkileyen teknolojilerden

biri değildir?

a) Sanallaştırma

b) Geniş bant

c) Kümeleme

d) Yapay zekâ

e) Dağıtımlı hesaplama


2. Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan sanallaştırma türlerinden

biri değildir?

a) Depolama Sanallaştırma

b) Sunucu Sanallaştırma

c) Nesne Sanallaştırma

d) Masaüstü Sanallaştırma

e) Uygulama Sanallaştırma


3. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel kaynakların sanal makine gözlemcisine

ihtiyaç duyulmadan konuk işletim sistemi üzerinden erişilebildiği sunucu

sanallaştırma yöntemidir?

a) Full virtualization

b) Part virtualization

c) Para virtualization

d) Software assisted

e) Hardware assisted


4. Aşağıdakilerden hangisi ağ sanallaştırmanın veri merkezlerine sağladığı

avantajlardan biri değildir?

a) Sanal sunucu kümeleriyle artırılabilir hesaplama gücü elde edilmiştir.

b) Veri büyüklüğüne getirilen sınırlamalar sayesinde ölçeklenebilmiştir.

c) Tekrarlı ağ ve servis tanımlamaları otomatik yapılabilir hâle gelmiştir.

d) Fiziksel ağlardaki VLAN sınırlamaları ile gelen kısıtlamalar aşılmıştır.

e) Sanal ağlar arasında yalıtım yapılabilir hâle gelmiştir.


5. Aşağıdakilerden hangisi Bulut Bilişim kurulum modelleri arasında yer

almaz?

a) Genel bulut

b) Özel bulut

c) İş bulutu

d) Topluluk bulutu

e) Karma bulut


6. Aşağıdakilerden hangisi uygulamanın geliştirip yayınlanması için ihtiyaç

duyulan bileşenlerin sunulduğu Bulut Bilişim hizmet modelidir?

a) Saas

b) Paas

c) Iaas

d) Eaas

e) Taas


7. Geleneksel BT ile bulut hizmet modelleri arasındaki yetki paylaşımını

belirlemek için evde yapılan pizza ile kafede sipariş edilen pizza

karşılaştırılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru sırayla

verilmiştir?

a) Geleneksel BT - Iaas

b) Saas - Iaas

c) Paas - Saas

d) Geleneksel BT - Saas

e) Geleneksel BT - Pass


8. Hizmet odaklı mimari (SOA) aşağıdaki Bulut Bilişim kavramlarından hangisi

ile ilişkilidir?

a) Sanallaştırma

b) Geniş bant

c) Kümele

d) Yapay zekâ

e) Web 2.0


9. Google Dokümanlar ve Office 365 aşağıdaki bulut hizmet modellerinden

hangisine örnek olabilir?

a) Altyapı hizmeti

b) Yazılım hizmeti

c) Platform hizmeti

d) Depolama hizmeti

e) Masaüstü hizmeti


10. Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin temel özellikleri arasında değildir?

a) Geniş ağ erişimi

b) Ortak kaynak havuzu

c) Hızlı esneklik

d) Ölçülebilir hizmet

e) Çoklu dil desteği

Cevap Anahtarı


1.d, 2.c, 3.c, 4.b, 5.c, 6.b, 7.d, 8.e, 9.b, 10.e


DEĞERLENDİRMESORULARI


1. Bir tablodaki herhangi bir alana girilen karakter sayısını 30 ile sınırlandırmak için

aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?

a) Alan Boyutu

b) Unicode Sıkıştırma

c) Metin Hizala

d) Akıllı Etiketler

e) Sıfır Uzunluk İzni


2. Yandaki tabloda "Telefonu" alanının önceden tanımlanmış bir veri türü şeklinde ayarlanması için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılmalıdır?

a) Arama Sihirbazı

b) Geçerlilik Kuralı

c) Giriş Maskesi

d) Varsayılan Değer

e) Biçim


3. Tablolar arası ilişki kurmak için çoğunlukla hangi özelliğe ihtiyaç duyulur?

a) Birincil Anahtar

b) Doğrudan İlişkiler

c) Oluşturucu

d) İlişki Raporu

e) Nesne Bağımlılıkları


4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri veritabanı yönetim sisteminin

avantajlarındandır?

I. Kayıt tekrarını önler.

II. Verilerin paylaşımını kolaylaştırır.

III. Verilerin kullanımı herkese açıktır.

IV. Veri güvenliği sağlar.

a) Yalnız I

b) I ve II

c) II ve IV

d) I, II ve III

e) I, II ve IV


5. Yandaki tabloda numaralandırılan

alanlarda sırasıyla hangi veri türlerinin

kullanılması daha uygundur?

Verilenler: Barkod İsim Tarih

 a) Metin Metin Tarih

b) Not Metin Tarih

c) Sayı Metin Sayı

d) Metin Not Tarih

e) Sayı Metin Otomatik Sayı


6. Resimde gösterilen düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Güvenlik kilidini açar.

b) Veri türünü değiştirir.

c) Otomatik kilitlemeyi sağlar.

d) Benzersiz kayıtlar oluşturur.

e) Kayıtlar arası geçişi sağlar.


7. Bir veritabanı kayıt alanına bilgi girişini zorunlu kılmak için aşağıdaki alan

özelliklerinden hangisi yapılmalıdır?

a) Sıfır Uzunluk İzni  Evet

b) Gerekli  Evet

c) Varsayılan Değer  “Bilgi Girişi Zorunlu”

d) Alan Boyutu  25

e) Geçerlilik Metni  “Bilgi Girişi Zorunlu”


8. Bir veritabanı uygulaması için kullanıcı arabirimi oluşturmakta kullanılabilecek veritabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rapor

b) Tablo

c) Form

d) Sorgu

e) Makro


9. Veritabanı içerisinde resim veya grafik gibi nesnelerin saklanması için tablo alanı veri türü aşağıdakilerden hangisi seçilmelidir?

a) Metin

b) Otomatik Sayı

c) Ole Nesnesi

d) Grafik

e) Ek


10. Access programında verileri istenilen formatta yazdırabilmek için kullanılan veritabanı nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Form

b) Tablo

c) Sorgu

d) Rapor

e) Makro


 Cevap Anahtarı

 1.a, 2.c, 3.a, 4.e, 5.a, 6.d, 7.b, 8.c, 9.e, 10.d


DEĞERLENDİRME SORULARI


1. Aşağıdakilerden hangisi DSL teknolojisinin avantajlarından biri değildir?


a) ADSL teknolojisinde veri alma ve gönderme hızları farklıdır.

b) Kullanılan hat üzerinden aynı anda telefon görüşmesi yapılabilir.

c) Her seferinde numara çevirmeye ihtiyaç duymayan sürekli bir

bağlantı sağlar.

d) VDSL, hattın uzunluğuyla doğru orantılı olarak yüksek hız sağlayan bir

teknolojidir.

e) İnternet’e mevcut telefon hatları üzerinden çok yüksek hızlarda

erişim imkânı sunar.


............. bilginin paketlere ayrılması ve paketlerin hedef bilgisayarda

birleştirilmesi işini yapmaktadır. ............. bilgi paketlerinin yönlendirilmesi

ve iletilmesi işini yapmaktadır.

2. Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

a) IP, ISS

b) ISS, DSL

c) ISS, TCP

d) TCP, IP

e) DSL, IP


3. İnternet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


a) İnternet çalışma yapısı itibarıyla paket anahtarlamalı bir ağdır.

b) İnternetin temeli, akademik araştırmalara dayanmaktadır.

c) İnternette bilgi alış verişi IP Protokolü ile gerçekleştirmektedir.

d) İnternetin işleyişinde ISS ile bir üst ağa bağlantı sağlanmaktadır.

e) İnternet paketleri dinamik bir yol izlemektedir.I. Paketler IP zarflarına konulur.

II. Paketlere başlık bilgisi eklenir.

III. Paketler birleştirilir.

IV. İletilecek bilgi paketlere bölünür.

V. Paketler bağımsız şekilde iletilir.

4. İnternet ortamında verinin iletilmesi sırasında izlenen bu adımların doğru

sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) II-IV-I-V-III

b) I-IV-II-III-V

c) IV-II-I-V-III

d) II-I-V-IV-III

e) II-III-I-IV-V


5. İnternet hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) 3G teknolojisini için yardımcı donanımlar kullanılmamaktadır.

b) Uydu internet sadece tek yönlü iletim imkânı sağlar.

c) DSL bağlantı sadece büyük kurumlar tarafından kullanılır.

d) Çevirmeli ağ, telefon hatları üzerinden analog verilerini taşımaktadır.

e) Kablo internet telefon hattı üzerinden bağlantı gerçekleştirir.


6. Ev ya da iş yerlerindeki bilgisayarları internet ağına dâhil eden sistemlere

verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) ISS

b) TCP

c) ADSL

d) DNS

e) IP


7. Türkiye’ye internetin geliş amacı ve yılı aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? Amaç Yıl

a) Askeri 1990

b) Akademik 1990

c) Ticari 1991

d) Askeri 1992

e) Akademik 1993


8. Aşağıdakilerden hangisi modem dışında ayırıcı kullanan internet bağlantı

şekillerinden biridir?

a) Çevirmeli ağ

b) ADSL

c) Kablo internet

d) Uydu internet

e) 3G


9. Aşağıdaki bağlantı şekillerinden hangisinde internete bağlanmak için

sadece modem yeterlidir?

a) Çevirmeli ağ

b) ADSL

c) Kablo internet

d) Uydu internet

e) 3G


……………… sunucularında, rakamlardan oluşan ……….. adreslerini daha

kolay hatırlanabilen ve harflerden oluşabilen anlamlı İnternet adreslerine

dönüştürülür.

10. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

I II

a) DSL DNS

b) DSL IP

c) DNS IP

d) IP DNS

e) IP DSL

Cevap Anahtarı

1.d, 2.d, 3.b, 4.c, 5.d, 6.a, 7.e, 8.b, 9.e, 10.cHiç yorum yok