Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

Xpath Nedir | Ebubekir Bastama

Xpath Nedir xpath kullanımı
1. XPath Nedir?

HTML XPath Kullanımı ve Çeşitleri: Detaylı Anlatım

HTML (Hypertext Markup Language), web sayfalarının oluşturulması için kullanılan bir metin işaretleme dilidir. XPath ise, XML dokümanlarındaki belirli öğeleri bulmak için kullanılan bir dil ve HTML dokümanlarına da uygulanabilir. Bu yazıda, HTML XPath kullanımı ve çeşitleri hakkında detaylı bir anlatım sunacağız.

XPath Nedir?

XPath, XML dokümanlarındaki öğeleri bulmak için kullanılan bir sorgu dilidir. XPath, HTML dokümanlarına da uygulanabilir ve özellikle web sayfalarındaki belirli öğeleri seçmek için kullanılır.

XPath, XML ve HTML gibi belgelerdeki verileri bulmak ve seçmek için kullanılan bir sorgulama dilidir. XPath, bir ağaç yapısı olarak düzenlenen belgeleri tarar ve bir dizi kurala dayanarak belirli öğeleri seçer. Bu kural seti, belgenin hiyerarşik yapısını kullanarak belirli özellikleri hedef alır ve onları ayıklar.

Örneğin, bir XML belgesindeki bir öğeyi seçmek için, XPath ifadesi kullanılabilir. XPath ifadesi, belgenin yapısına uygun olarak yazılır ve bir XPath yürütücüsü tarafından yorumlanarak öğeleri seçmek için kullanılır.

XPath, belgeyi etiket ve öznitelikler arasında tarar ve belirli özelliklere dayalı olarak seçim yapar. Bu nedenle, XML veya HTML belgelerinin yapısını anlamak ve XPath ifadeleri yazmak için bir takım beceriler gereklidir. Bununla birlikte, XPath, web sayfalarından veya veri kaynaklarından veri çekmek için çok kullanışlı bir araçtır ve web scraping veya veri madenciliği gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

XPath'in Kullanıldığı Programlama Dilleri ve Kütüphaneler

XPath, birçok programlama dili ve çerçeve tarafından desteklenir. Özellikle web geliştirme alanında kullanılan birçok araç ve teknoloji, XPath kullanır. Bunlar arasında:

  • Python: lxml, BeautifulSoup, Scrapy, Selenium gibi kütüphaneler XPath kullanarak web tarama ve veri çekme işlemleri gerçekleştirir.
  • Java: XPath, Java'nın standart XML API'sinin bir parçasıdır. Java programlama dili ile birlikte kullanılabilir.
  • JavaScript: JavaScript, XPath kullanımını destekleyen bir dizi kütüphane ile birlikte kullanılabilir. Örneğin, jQuery ve Cheerio kütüphaneleri XPath kullanarak HTML belgelerini manipüle edebilir.
  • Ruby: Ruby ile birlikte Nokogiri gibi kütüphaneler, XPath kullanarak XML ve HTML belgeleri üzerinde işlem yapabilir.
  • PHP: PHP ile birlikte SimpleXML veya DOMDocument gibi kütüphaneler, XPath kullanarak XML ve HTML belgeleri üzerinde işlem yapabilir.
  • .NET: .NET çerçevesi, System.Xml.XPath sınıfı aracılığıyla XPath kullanımını destekler.

Bu diller ve kütüphaneler, XPath'in kullanımını yaygınlaştırmıştır ve web scraping, web otomasyonu, veri madenciliği ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanılır.

XPath Kullanımı

XPath, HTML dokümanlarındaki belirli öğeleri bulmak için kullanılabilir. Bu, bir HTML sayfasındaki belirli bir öğeyi seçmek veya birden çok öğeyi seçmek için kullanılabilir. XPath, CSS seçicilerine benzer bir sözdizimi kullanır.

XPath Çeşitleri

Mutlak XPath

Mutlak XPath, bir HTML sayfasındaki öğeleri tam yolunu kullanarak belirler. Bu yol, HTML dokümanı içindeki öğelerin hiyerarşik yapısını takip eder.

Göreceli XPath

Göreceli XPath, bir HTML sayfasındaki öğeleri göreli konumlarına göre belirler. Bu, bir öğenin bir başka öğeden kaç düğüm uzakta olduğunu belirterek yapılır.

XPath İşlevleri

XPath işlevleri, bir XPath ifadesinde kullanılabilecek önceden tanımlanmış işlevlerdir. XPath işlevleri, belirli bir öğeyi bulmak için kullanılabilir.

Örnekler

Mutlak XPath Örneği

html
<html> <body> <div> <p>Merhaba Dünya!</p> </div> </body> </html>

Bu HTML kodunda, "Merhaba Dünya!" yazısını seçmek için aşağıdaki mutlak XPath ifadesi kullanılabilir:

xpath
/html/body/div/p

Göreceli XPath Örneği

html
<html> <body> <div> <p>Merhaba Dünya!</p> <p>İkinci paragraf.</p> </div> </body> </html>

Bu HTML kodunda, "İkinci paragraf." yazısını seçmek için aşağıdaki göreceli XPath ifadesi kullanılabilir:

xpath
//div/p[2]


Hiç yorum yok