Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

C# vb.net mysql kullanıcı girişiİyi Günler arkadaşlar.

Bu makalemizde sizlere C#,vb.net dillerinde Mysql veri tabanı kullanarak Kullanıcı girişinden bahsedeceğim.
İlk başta Mysql veritabanından kullanıcı tablomuzu oluşturalım.


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `yetkili` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ytkl_ismi` varchar(50) NOT NULL,
  `ytkl_soyadi` varchar(50) NOT NULL,
  `ytkl_unvani` varchar(100) NOT NULL,
  `ytkl_sfr` varchar(100) NOT NULL,
  `ytkl_kyt_trh` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3 ;

  Şimdi Mysql için kullanıcı girişi kodlarını  yazalım.
DELIMITER $$
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `kgirisi`(IN `ytkl_ism` VARCHAR(50)
CHARSET utf8, IN `ytkl_sf` VARCHAR(100) CHARSET utf8)
    NO SQL
BEGIN
    DECLARE dgri INT;
   

    SELECT  COUNT(*) INTO dgri FROM yetkili WHERE ytkl_ismi=ytkl_ism and  ytkl_sfr=ytkl_sf;
   
if (dgri = 0) then

        set dgri = 0;

    else
       
          set dgri = 1;
       
    end if;

    SELECT dgri;   

END$$


Şimdi From tarafına geçelim ve yeni bir form oluşturalım.Bu oluşturduğumuz form'a 2 adet "Textbox" 1 adet buton ekleyelim.

şimdi kodlara geçmeden önce bir uyarı vereyim mysql yapmamız için mysql.dll referans eklememiz lazım.Bu ekleme işlemini burda anlatmayacam altta source kod vereceğim için.Şimdi buton'a tıklayalım ve click eventine ulaşalım.Şimdi ilk başta global olarak mysql connection oluşturuyoruz.

using MySql.Data.MySqlClient;(Unutmayın ekelmeyi). MySqlConnection con = new MySqlConnection("Server=localhost;Database=kutuphane;Uid=root;Pwd=şifreniz");
 Şimdi ise butonun kodlarına geçelim.
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                    MySqlCommand kmt = new MySqlCommand("kgirisi", con);
                    kmt.CommandType = CommandType.StoredProcedure;//Procedurumuzu tanıtıyoruz.
                    kmt.Parameters.AddWithValue("ytkl_ism", textBox1.Text);//Parametreleri giriyoruz.
                kmt.Parameters.AddWithValue("ytkl_sf", textBox2.Text);//Parametreleri giriyoruz.
                con.Open();
                int sonuc = (int)kmt.ExecuteScalar();
                con.Close();

                if (sonuc == 1)
                {
                    ANMENU anm = new ANMENU();
                    anm.ShowDialog();
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Kullanıcı yanlış", "www.ebubekirbastama.com");
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message, "www.ebubekirbastama.com");
            }
        }  

Buradaki kodda diyoruzki eğer doğru ise giriş(ANMENU)'yü aç ANMENU anm = new ANMENU(); anm.ShowDialog();
İşte arkadaşlar olay bu kadar şimdi ise topdan bütün kodları ekleyelim.Aşağıda bütün kodu ve vb.net kodunuda ekleyeceğim.

C# kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Mysql_kullanıcı_girişi
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        MySqlConnection con = new MySqlConnection("Server=localhost;Database=kutuphane;Uid=root;Pwd=3310232");
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                    MySqlCommand kmt = new MySqlCommand("kgirisi", con);
                    kmt.CommandType = CommandType.StoredProcedure;//Procedurumuzu tanıtıyoruz.
                    kmt.Parameters.AddWithValue("ytkl_ism", textBox1.Text);//Parametreleri giriyoruz.
                kmt.Parameters.AddWithValue("ytkl_sf", textBox2.Text);//Parametreleri giriyoruz.
                con.Open();
                int sonuc = (int)kmt.ExecuteScalar();
                con.Close();

                if (sonuc == 1)
                {
                    ANMENU anm = new ANMENU();
                    anm.ShowDialog();
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Kullanıcı yanlış", "www.ebubekirbastama.com");
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message, "www.ebubekirbastama.com");
            }
        }    
    }
}


Vb.Net kodları.

Imports System.Collections.Generic
Imports System.ComponentModel
Imports System.Data
Imports System.Drawing
Imports System.Linq
Imports System.Text
Imports System.Windows.Forms
Imports MySql.Data.MySqlClient

Namespace Mysql_kullanıcı_girişi
    Public Partial Class Form1
        Inherits Form
        Public Sub New()
            InitializeComponent()
        End Sub
        Private con As New MySqlConnection("Server=localhost;Database=kutuphane;Uid=root;Pwd=şifreniz")
        Private Sub button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)
            Try
                Dim kmt As New MySqlCommand("kgirisi", con)
                kmt.CommandType = CommandType.StoredProcedure
                'Procedurumuzu tanıtıyoruz.
                kmt.Parameters.AddWithValue("ytkl_ism", textBox1.Text)
                'Parametreleri giriyoruz.
                kmt.Parameters.AddWithValue("ytkl_sf", textBox2.Text)
                'Parametreleri giriyoruz.
                con.Open()
                Dim sonuc As Integer = CInt(kmt.ExecuteScalar())
                con.Close()

                If sonuc = 1 Then
                    Dim anm As New ANMENU()
                    anm.ShowDialog()
                Else
                    MessageBox.Show("Kullanıcı yanlış", "www.ebubekirbastama.com")
                End If
            Catch ex As Exception
                MessageBox.Show(ex.Message, "www.ebubekirbastama.com")
            End Try
        End Sub
    End Class
End Namespace
 

 İndirme Linki:
indir
Mysql dll indirme linki
İndir

 Video

Hiç yorum yok