Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

MSSQL Sorular ve Cevapları

Operatörler

 Sorular ve Cevapları

1. Bir kullanıcının veri tabanındaki kayıtları yalnızca listeleyebilmesi için kullanıcıya hangi yetkinin verilmesi gerekir? 

a) db_datawriter 
b) db_datareader 
c) db_denydatawriter 
d) db_denydatareader 
e) db_denywriter 

2. SQL Server açısından index kullanımının en önemli amacı nedir? 

a) Hızlı veri okuma
b) Daha az veri okuyarak daha kısa sürede sonuç getirme 
c) Daha çok veriyi daha kısa zamanda okuma 
d) Daha çok veriyi daha uzun zamanda okuma 
e) Daha çok veriyi daha kapsamlı okuma

3. Aşağıdakilerden hangisi index tipidir? 

a) UNBOUNDED
b) NONCLUSTERED
c) DEVELOPED 
d) GROUPED 
e) UNGROUPED 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir tablo indexleme alanı olarak seçilen sütundaki verilerin tekrarlanmasını istemiyorsa index özelliği olarak seçmelidir?

 a) Karma
 b) Kapsam
 c) Full-Text
 d) Is Unique
 e) Null-Text

5. Fiziksel dosya gruplarına dağıtılmış olan indexlere verilen ad nedir?

a) Karma index
b) Kapsam index
c) Parçalı index
d) Sütunlu index
e) Satırlı index

6. Full-Text indexler hangi amaçla kullanılır?

a) Bir tabloda yer alan bazı kriterlere uyan verileri indexleme
b) Farklı fiziksel dosya gruplarında index tutma
c) Sorguların daha az işlemle daha hızlı çalışması
d) XML Sütunlar üzerinde sorguların hızlanması
e) Metin ifadelerinin indeklenmesi

7. FILL FACTOR parametresi ne için kullanılır?

a) Sorguları doldurmak için
b) Tabloları doldurmak için
c) Uç seviye sayfaların doluluk oranını belirlemek için
d) Veri tabanı doluluk oranını belirlemek için
e) Veri tabanının boş alanlarını belirlemek için 


8. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi veri tabanı oluştururken kullanılabilir?

a) Management Studio ile oluşturulabilir.
b) Dosya kopyalanarak oluşturulabilir.
c) Dosya ismi değiştirilerek oluşturulabilir.
d) TSQL’de INSERT terimi kullanılarak oluşturulabilir.
e) TSQL’de DROP terimi kullanılarak oluşturulabilir. 


9. Management studio ile veri tabanı oluşturulurken aşağıdakilerden hangisini belirtmek gerekmez?

a) Veri tabanı adı
b) Tablo adı
c) Autogrowth yüzdesi
d) Veri tabanı veri dosyası fiziksel dosya yolu
e) Veri tabanı Log dosyası fiziksel dosya yolu 

10. Aşağıdakilerden hangi işlem db_owner yetkisine sahip bir kullanıcı tarafından yapılabilir?

a) İşletim sistemi üzerinde kullanıcı oluşturmak
b) Veri tabanı sunucusunu yeniden başlatmak
c) Veri tabanı üzerinde tablo oluşturmak
d) Veri tabanı sunucusuna kullanıcı eklemek
e) İşletim sistemini yeniden başlatmak

Hiç yorum yok