Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

SQL Server Tabloya Sütun Ekleme | Ebubekir Bastama

 Operatörler

Selam Arkadaşlar 

 Bu makalemizde sizlere Mssql Veritabanın da T-sql ile nasıl bir tabloya kolon ekleyebileceğimizi göstereceğim.

   Herhangi bir tabloya sütun eklemek için "Alter Table" (tabloyu değiştir) deyimi ile birlikte 
"Add" (ekle) deyimi kullanılmaktayız. 

 "Alter Table" deyiminden sonra yapısı güncellenecek tablo adı yazılır "Add" deyimin'den sonra ise eklenecek sütun adı ve veri türü belirtilir. 

  Cümlenin sonunda ayrıca zorunlu olmamakla birlikte ilgili sütunun "Null" geçilebileceği veya geçilemeyeceğini belirten bir ifade yani bir kısıt ("contraint") bulunabilir. 

  !! Bu ifade "Null" ise sütun "Null" değer içerebilir demektir !!

   Not Null :

      İlgili sütunun Null geçilemeyeceğini ve mutlaka değer girilmesi gerekliliğini belirtmektedir. 

    Bu ifadenin kullanılmadığı durumda ise kısıtlamanın bulunmadığı yani ilgili sütunun Null geçilebileceği anlaşılır.

 Not:  !! Eğer Null olup olmayacağı belirtilmezse, null kabul eder. !!

  Şimdi ise  söz dizimi ne bakalım;

---ALTER TABLE Tablo_Adı ADD Alan_Adı [Alan_Türü] [NULL|NOT NULL]

Örnek Yapalım:


Eğer  tabloya birden fazla kolon ekleyecekseniz "," ile ayırmanız gerekmektedir. Bunu da bir örnek ise gösterelim;Hiç yorum yok