Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

C# Buton Kontrolünün Özellikleri(property) | C# Eğitim Seti

C# Button Özellikleri


Bu makalemizde sizlere "Sıfırdan C# Eğitim Seti" videolarımız'da bahsettiğimiz Buton özelliklerini konusunu değineceğiz.


AcceptButton:Klavyeden Enter Tuşuna basıldığındaki işlemi yapar.
AccessibleDescription:İlgili competentin özelliğini belirtir.
AccessibleName:Erişilebilirlik yardımları bildirilen bir denetimin adıdır.
AccessibleRole:
Erişilebilirlik istemcilerine bildirilecek rol.
AllowDrop:Bu özellik ile formun üzerine mouse ile sürükle-bırak işlemi yapılıp yapılamayacağı ayarlanır.True-False değer alır.
AutoScaleMode:Bu özellik ile, ekran çözünürlüğü değiştiği zaman, formun veya control'un hangi özelliğinin bu çözünürlüğe göre ayarlanacağını belirtir.
AutoScroll:Bu özellik ile, formun içindeki nesneler , ekranın görünebilir alanından daha büyük ise otomatik olarak bir scrollbar eklenip eklenmeyeceğini ayarlamaya yarar. Varsayılan hali false'dur.
AutoScrollMargin:Bu özellik ile formumuzdaki "ScrollBar" ların genişliğini ve yüksekliğini ayarlarız.
AutoScrollMinSize: Bu özellik ile formumuzdaki "ScrollBar" ların genişliğini ve yüksekliğini minimum değerinde kullanabiliriz.
AutoSize:
 Formun içindeki kontrollere göre otomatik olarak boyutunun ayarlanacağı özelliktir.
AutoSizeMode: Formu kilitler.
AutoValidate :Forumla alakalı özellik.
Disable
Örtük doğrulama gerçekleşmez.Bu değer ayarlandığında değil etkilemesine açık çağrıların ile Validate veya ValidateChildren.
EnableAllowFocusChange
Örtük doğrulama oluşur, ancak doğrulama başarısız olursa, odağı hala yeni denetim için değiştirin. Doğrulama başarısız olursa, Validated olayı değil tetiklemek.
EnablePreventFocusChange
Örtük doğrulama denetim odağı kaybettiğinde oluşur.
Inherit
Denetim devralan kendi AutoValidate davranış kapsayıcısı (örneğin, bir form veya başka bir denetim). Kapsayıcı denetimi yok ise, varsayılan EnablePreventFocusChange.

Backcolor:Form Arka Plan rengisi düzenler.
BackgroundImage:Form Arka Plan'ına resim eklemek için kullanılır.
BackgroundImageLayout:Formun Arka plan resminin boyutlandırılmasını sağlar.

          None: Resim olduğu gibi gösterilir.
         Tile: resim birden fazla parça şeklinde gösterilir.
         Center: Resim formun ortasında gösterilir.
        Stretch: Resim formun tamamına yayılarak gösterilir.
        Zoom: Resmi büyüterek gösterir.

CancelButton : Form "Esc" tuşuna basılma olayı olduğunda.
CausesValidation :Default olarak true olan bu özellik Validatorlerin devreye girmesini sağlıyor.
ContextMenuStrip: Formumuza ait bir contextMenüStrip varsa ve bu seçenekte onu belirtirsek çalışma esnasında form üzerinde sağ tıkladığımızda açılmasını sağlar.
ControlBox : Formun sağ üst köşesinde bulunan kapat-küçült-simgedurumu butonlarını kaldırmayı sağlar.
Cursor:Mouse’nin form üzerinde nasıl görünmesini istersek buradan seçebiliriz.
DialogResult:Bu özellik ilgili butona "DialogResult" atamamızı sağlar.Değerleri ise aşağıdaki gibidir.

 1. None
 2. OK 
 3. Cancel 
 4. Abort .
 5. Retry 
 6. Ignore 
 7. Yes
 8. No 

Dock:Buton'u sağ,sola,yukarı,aşağıya hizalamak için kullanırız.
 1. bottom
 2. left
 3. right
 4. top
 5. none
 6. fill

Enabled :Formumuz üzerine eklenmiş kontrollerin(button, textbox vs.) aktif yani kullanılabilir olmasını yada olmamasını sağlar.
FlatButtonAppearance:Bu özellikle buton'a renklendirme vb. verebiliriz fakat aktif olması için buton'un "FlatStyle" özelliğinin "Flat" olması gerekmektedir.
FlatStyle:Bünyesinde bulunan seçenekler ile buton'a şekil verir.

 1. Flat 
 2. Popup
 3. Standard 
 4. System 

Font :Bu özellik ile form üzerine eklenen kontrollerin yazı fontunu ayarlamayı sağlar.
ForeColor :Form üzerine eklenen kontollerin yazı rengini ayarlamamızı sağlar.
GenerateMember:Bu özellik 2 değer alır(true,false) eğer "false" olarak ayarlanırsa "Modifiers" özelliğini kullanamayız.
Image:
ImageAlign:Resmin buton üzerinde hizalanmasını sağlar.Aldığı değerler ise:


 1. TopLeft 
 2. TopCenter 
 3. TopRight 
 4. MiddleLeft 
 5. MiddleCenter 
 6. MiddleRight
 7. BottomLeft
 8. BottomCenter 
 9. BottomRight 


    
ImageIndex:"ImageList"'de bulunan resimlerin index değerleridir."Imagelist" dolu olduğunda resimler burada gözükecektir.
ImageKey:"ImageList"buda "ImageIndex" gibi "ImageList"'de bulunan resimler gözükecektir.
ImageList:Görüntüleri listesini yönetmek için bir tanıtıcı kullanır. Yani ekleyerek sonra ise ilgili kompetentte kullanabildiğimiz bir competent'tir.
Icon:Formumuzun sol üst köşesindeki icon'u değiştirmemizi sağlar.
ImeMode:Bu özellik formumuzda çince, japonca, korece gibi dillerin karakterlerinin desteğini sağlar.
KeyPreview:bu özellik false iken form üzerindeki kontrollerimizden hangisi focus ise onun keypres eventi yada istenilen herhangi bir key eventi çalışır.ama bu özelliği true yaparsak focuslanan kontrolden önce formumuzun istediğimiz key eventini tetikleyebiliriz.
Language:Formumuzun dilini seçer.Formumuzun kontrollerini farklı dillere göre uyarlayabiliriz.Default seçilirse sistemin kurulu olduğu dili seçer.
Locked:
Default olarak false olan bu özellik true yapılırsa form’ umuz tasarım anında ve çalışma anında çalıştığı yere sabitlenir.Boyunu ve yerini değiştirmeye izin vermez.
MainMenuStrip:Menü strip ekliyse bunlardan hangisinin formumuzun ana menüsü olacağını seçmemizi sağlar.
MaximizeBox:Sağ üstte bulunan simge-küçült/büyült-kapat butonlarından küçült/büyült olanını deaktif yapmayı sağlar.
MaximumSize:Formumuzun maximum alabileceği boyutları ayarlamamızı sağlar.
MinimizeBox:
Yine sağ üstte bulunan simge durumuna küçültme ve boyutunu küçültme yapan butonları kaldırmayı sağlar.
MinimumSize:Formumuzn minumum alabileceği boyutları ayarlamamızı sağlar.
Opacity:Formumuzun saydamlığını ayarlamamızı sağlar. %100 ise tam görünür ve düşürdükçe saydam hale gelir.
Padding:
Forma eklenen controllerin formun kenarlarına olan uzaklık referansını verir.Örneğin Left değerini 50 verdiğimizde; forma control sürüklerken control soldan 50px değerinde olduğunda bunu belirten bir referans çizgisi çıkar.
RightToLeft:Formun Textini sağa yada sola almayı sağlar.
RightToLeftLayout:RightToLeft ile beraber kullanılır ve formun sağ üstte bulunan kapat küçült simge butonlarını sola alır.Bu özellik genellikle sağdan sola yazılan diller için kullanılır.
ShowIcon:Formun textinin yazdığı yerdeki iconu gizlemeyi/göstermeyi sağlar.
ShowInTaskbar:Form çalıştığında görev çubuğunda gözüküp gözükmeyeceğini ayarlamayı sağllar.
Size:Formun boyutlarını elle girmeyi sağlar.
SizeGripStyle:Formun sağ alt köşesinde boyutlandırılabileceğini gösteren üçgeni göstermeyi sağlar.
StartPosition:Formun çalıştığında ekranın neresinde olacağını belirlemeyi sağlar
Tag:Formumuzun arkada tutacağı etiketi verir.Burada object olarak değerler tutulabilir ve get ve set edilebilir.
Text:Burası formun üstteki yazısını değiştirmemizi sağlar.
TopMost:Burası true yapıldığında formumuz açık olan tüm pencerelerin veya programların önünde olmayı sağlar.
TransparencyKey:Burada seçeceğimiz renk ile formumuzda o seçtiğimiz renkte olan alanları transparan yapar.
UseWaitCursor:Cursorun form üzerine geldiğinde bekleme icon'unu kazanmasını sağlar.
WindowState:Formumuzun açılışta ayarlandığı boyutta veya simge durumunda veya tam ekran olarak açılmasının seçimini sağlar.
Bu makalemizde bu kadar arkadaşlar bir sonraki makalemizde görüşmek üzere yakarıdaki özelliklerin anlatımını dinlemek istiyorsanız alttaki video tam sizlik.

Hiç yorum yok