Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

SQL Server Select Deyiminin Yazım Kuralları | Like Operatörü

  Operatörler

Selam Arkadaşlar 

 Bu makalemizde sizlere Mssql Veritabanın da T-sql ile Like Operatörünü  göstereceğim.

"Like" operatörü, karşılaştırma operatörlerinden biri olan "Like" operatörü, diğer operatörlerden farklı olarak sadece karakter türdeki değerler içinde arama yapmak için geliştirilmiştir. 

  Özellikle aranan karakter ifadenin ne olduğu tam olarak bilinmediği durumlarda "=" ifadesi yerine "Like" operatörü kullanmak gerekmektedir.


Joker Karakter Anlamı
% Birden fazla harf ya da rakamın yerini tutar.
_ Bir tek harf veya rakamın yerini tutar.
[Harf] Herhangi bir harf yerine gelebilecek harfleri belirtir
[^Harf] Herhangi bir harf yerine gelemeyecek harfleri belirtir
[A-Z] A ile Z arasındaki harfleri belirtir.
< Küçük

Örnekler: --Örnek olarak ismi "E" harfi ile başlayan listeleyelim Not: " % karakteri birden fazla karakterin yerini tutar. "
--Örnek olarak isminin 2. harfi "E" harfi olanları listeleyelim
-- örnek adının baş harfi "a" veya "b" olan bireyleri listeleyelim bunun için köşeli parantezler arasında "a" ve "b" yi kullanıyoruz
-- Bu örneğimizde sizlere username kolonu içinde Boşluk Karekteri bulunan verileri listeyeceğiz.
-- Bu örneğimizde sizlere adında bir den fazla kelime olup olmadığı ile ilgili sorgunun yapılmasını gösteceğim.

Hiç yorum yok