Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

SQL Server Select Deyiminin Yazım Kuralları

 Operatörler

Selam Arkadaşlar 

 Bu makalemizde sizlere Mssql Veritabanın da T-sql ile Select işlemlerini göstereceğim.

"Select" deyimi, veri tabanında bulunan veri kaynaklarından (tablo ve görünüm gibi) verileri sorgulayarak seçmek ve listelemek için kullanılmaktadır. 

"Select" deyimi ile ilgili tablodaki veriler sadece okunmaktadır; veriler üzerinde herhangi bir değişiklik ( ekleme ve silme gibi ) yapılmamaktadır. 

 En basit kullanımıyla "Select" deyimi şu şekilde yazılabilmektedir: 

Söz Dizimi

 select select_listesi from Tablo_Adı 

  Select deyiminden hemen sonra kullanılan select listesi ile görüntülenmek istenen sütun adları yazılırken “From” ifadesinden sonra kullanılan tablo listesinde verilerin bulunduğu tablo adları yer almaktadır.

   Birden fazla sütun ve tablo adı birlikte kullanıldığında ise sütun adları ve tablo adları arasına virgül konulmaktadır.

   Tabloda yer alan bütün sütun adlarının listelenmesi istenirse sütun adlarını tek tek yazmak yerine, "*" karakteri kullanılabilir. 

   Bu kullanım ile tablo isimlerinin yazılış sırasına ve sütun adlarının tablolardaki yer alış sırasına göre listelendiğini belirtmek gerekir. 

   Ayrıca ilgili tablodaki satırlar tablodaki kaydediliş sırasına göre listelenmektedir.


Örnek:

 Select* from EBSLog


SÜTUNLARIN SINIRLANDIRILMASI 

Tablodaki kayıtlar listelenirken sadece belirli sütun adlarının görüntülenebilmesi için "Select" ifadesinden sonra ilgili sütun adlarının yazılması gerektiğini söylemiştik. Örnek olarak "EBSLog" tablosunda yer alan bireylerin adlarını listeleyelim. 
  Bunun için "Select" deyiminden sonra ve "From" deyiminden önce sadece "İpAdress" yazılmalıdır.

Örnek:

Select İpAdress from EBSLog


Bu örnek ile sorgu sonucu bize sadece "İpAdress " kolonunu getirmektedir.

SATIRLARIN SINIRLANDIRILMASI 

    SQL sorgu sonuçlarının sınırlandırılarak ilgili bazı kayıtların listelenmesi için özel bir koşul belirtilebilmektedir. 
    Böylece sadece koşula uyan kayıtlar listelenecektir. 
Bu bağlamda, satırları filtreleyen koşulları belirtmek için "Where" operatöründen faydalanılmaktadır. 
     Satırları sınırlandırırken ise  operatörleri kullanabiliriz ve kullanıyoruz.

Örnek:

  select * from EBSLog where İp='192.168.1.1' 

Bu sorgu ile aslında ilgili ip adresinin yaptığı saldırıları listelemiş olduk. Burada ayrıca başka operatörlerde kullanabilirdik bunlar sırasıylaOperatör Anlamı
= Eşit
!= Eşit Değil ise
<> Eşit Değil
> Büyük
!> Büyük Değil
< Küçük
!< Küçük Değil
>= Büyük eşit
<= Küçük Eşit
LIKE Karakter türde karşılaştırma yapar
And Ve
Or Ve ya

Hiç yorum yok