Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

Google Adsense hizmet şartları (2022) | Ebubekir Bastama

                               

                                                             İyi günler Arkadaşlar
 Bu makalemiz'de sizlere google adsense'nin hizmet şartlarını göstereceğiz. 

   Bilindiği üzere google'dan reklam almak isteyen site sahipleri Google Adsense'ye başvurmak zorundadır.
    Herkes başvuru yapıyor fakat bazıları kabul ediliyor , başvuranlardan hemen hemen hiç biri hizmet politikalarını okumuyor.
    Asıl önemli olan konu burada hizmet şartlarını okumadığımız  için kurallara aykırı bir durumda  hesabımızın  bloklanması dır.
    Bugün sizlere biraz daha bilinçlenmemiz için  "Google Adsense Çevrimiçi Hizmet Şartlarını" listeledim hadi geçelim.
 

Google AdSense Çevrimiçi

 Hizmet Şartları

1. AdSense'e Hoş Geldiniz!

Arama ve reklam hizmetlerimize ("Hizmetler") ilginizden ötürü teşekkür ederiz!
Hizmetlerimizi kullanarak, (1) işbu Hizmet Şartlarını, (2) İçerik Politikaları, Webmaster Kalite Yönergeleri, Reklam Uygulama Politikaları ve AB Kullanıcı Rıza politikası da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere AdSense Program Politikaları (topluca, "AdSense Politikaları"), ve (3) Google Marka Yönergeleri'ni (topluca, " AdSense Şartları") kabul etmiş olursunuz. Hizmet Şartları ile yukarıda (2) ve (3)'te yer verilen politika ve yönerge hükümleri arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda, Hizmet Şartları esas alınacaktır. Lütfen işbu Hizmet Şatlarını ve AdSense Şartlarının tümünü dikkatli bir şekilde okuyun.
İşbu Hizmet Şartlarında kullanıldığı şekliyle "siz" veya "yayıncı", Hizmetleri kullanan birey veya tüzel kişi (ve/veya sizin adınıza veya sizin talimatınız doğrultusunda hareket eden, sizin kontrolünüzde bulunan veya sizi kontrol eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin kontrolünde bulunan herhangi bir gerçek kişi, temsilci, çalışan, vekil, ağ, ana ortaklık, iştirak, bağlı ortaklık, halef, bağlı şirketler, devredilen şirketler ve diğer tüm gerçek veya tüzel kişiler), "Biz" veya "Google", Google Ireland Ltd. ve "taraflar", siz ve Google anlamına gelir.


2. Hizmetler'e Erişim; AdSense Hesapları

Hizmetleri kullanımınız, bir AdSense Hesabı ("Hesap") oluşturmanıza ve bu hesabın bizim tarafımızdan onaylanmasına tabidir. Hizmetlere erişiminizi reddetme veya sınırlandırma hakkımız mevcuttur. Hesabınızın doğrulanması amacıyla zaman zaman ismininiz, adresiniz ve diğer tanımlayıcı bilgileriniz dahil olmak üzere sizden ek bilgi sağlamanızı isteyebiliriz. Hizmetleri kullanmak için başvuruda bulunarak, bir bireyseniz, en az 18 yaşında olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. Yalnızca bir Hesaba sahip olabilirsiniz. Sizin (sizin talimatınız ve kontrolünüz altındakiler dahil olmak üzere) birden fazla Hesap yaratmanız halinde, Google'dan ek ödeme hak etmeyeceksiniz ve aşağıdaki hükümlere tabi olarak Hesaplarınız kapatılacak.
AdSense'e katılarak, Google'a, geçerliyse, web sitelerinize, mobil uygulamalarınıza, ortam oynatıcılarınıza, mobil içeriğinize ve/veya Google tarafından onaylanan diğer mülklere (her biri "Mülk") (i) reklamlar ve diğer içerik ("Reklamlar"), (ii) Google arama kutuları ve arama sonuçları ve (iii) ilgili arama sorguları ve başka bağlantılar sunması için izin vermiş olursunuz. Ayrıca, Google'a, Mülklere veya Mülklerin herhangi bir kısmına, istenirse otomatik yollara başvurarak erişme, Mülkleri dizine ekleme ve önbelleğe alma hakkını bahşetmiş olursunuz. Google, herhangi bir Mülke Hizmetleri sunmayı reddedebilir.
Bir yazılım uygulaması olan ve Hizmetlerimize erişen her Mülk, (a) Google'dan yazılı olarak ön onay alabilir ve (b) Google'ın Yazılım İlkeleri'ne uymalıdır.

3. Hizmetlerimizin Kullanımı

Hizmetlerimizi yalnızca işbu AdSense Şartları ve geçerli yasaların izin verdiği şekilde kullanabilirsiniz. Hizmetlerimizi kötüye kullanmayın. Örneğin, Hizmetlerimize müdahale etmeyin veya arayüz ve sunduğumuz talimatlar haricindeki bir yöntemi kullanarak erişmeye çalışmayın.
İlgili kodu Mülklerinizden kaldırarak, herhangi bir Hizmeti kullanmayı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz.


4. Hizmetlerimizdeki Değişiklikler; AdSense Şartları'ndaki Değişiklikler

Hizmetlerimiz sürekli olarak değiştirilmekte ve geliştirilmektedir. İstediğimiz zaman Hizmetlere işlev veya özellikler ekleyebilir ya da mevcut işlev veya özellikleri kaldırabiliriz ve bir Hizmeti topyekûn askıya alabilir veya durdurabiliriz.
AdSense Şartları'nda istediğimiz zaman değişiklik yapabiliriz. Hizmet Şartları'nda yapılacak herhangi bir değişiklik bu sayfada ve AdSense Politikaları veya Google Marka Yönergeleri'nde yapılacak değişiklikler ilgili sayfalarda yayınlanacaktır. Değişiklikler genellikle, yayınlanmalarından 14 gün gün sonra geçerlilik kazanmaktadır. Ancak, bir Hizmetin yeni işlevleriyle ilgili değişiklikler veya yasal nedenlerle yapılan değişiklikler derhal geçerli olacaktır. AdSense Şartları'ndaki herhangi bir değiştirilmiş hükme katılmıyorsanız, etkilenen Hizmetleri kullanmayı
bırakmanız gerekecektir.


5. Ödeme

Bu Hizmet Şartları'nın işbu Bölümü ve ayrıca 6. Bölümü uyarınca, ödemenin yapıldığı süre boyunca ve ödemenin yapıldığı tarihe kadar Google'ın, Mülklerinizin AdSense Şartları ile (yukarıda 1. Bölümde açıklanan tüm AdSense Politikaları dahil olmak üzere) uyumlu olduğuna karar verdiği takdirde, Mülklerinizde görüntülenen Reklamların aldığı geçerli tıklama sayısı, Mülklerimizde görüntülenen Reklamların aldığı geçerli gösterim sayısı veya Mülklerinizde Reklamların görüntülenmesiyle bağlantılı olarak gerçekleştirilen diğer geçerli etkinlikler için ödeme alacaksınız.
Google'ın size ödeme yaptığı tarihe dek Hesabınız uyumlu durumda olduğu takdirde, Hesabınızdaki bakiyenin geçerli ödeme eşiğine ulaştığı veya bu eşiği aştığı herhangi bir takvim ayını izleyen takvim ayının sonuna kadar size ödeme yapılacaktır. Google AdSense Şartları'na uyumluluğunuzu soruşturuyor ise veya Hesabınız askıya alınmış veya kapatılmış ise, ödemeniz gecikebilir veya yapılmayabilir. Ödemelerin düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamak için, Hesabınızda doğru iletişim ve ödeme bilgileri sunma ve bulundurma sorumluluğu size aittir.
Arama Hizmetlerini kullanıyorsanız, söz konusu Hizmetlere ilişkin geçerli ücretler, yapacağımız ödemelerden mahsup edilebilecektir. Buna ek olarak, (a) AdSense Şartları kapsamında alacağınız olan ödemeleri, bize AdSense Şartları veya başka herhangi bir sözleşme kapsamında borçlu olduğunuz ücretlere karşılık alıkoyabilir ve söz konusu ücretleri AdSense Şartları kapsamındaki alacaklarınızdan mahsup edebiliriz veya (b) size önceki dönemlerde fazladan yapmış olabileceğimiz ödemeleri, herhangi bir fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bize iade etmenizi isteyebiliriz. Banka veya ödeme sağlayıcınız tarafından alınacak herhangi bir ücretten siz sorumlu olursunuz.
Google tarafından açıkça ve yazılı olarak yetkilendirilmediğiniz sürece, üçüncü bir tarafla, üçüncü tarafın bu AdSense Şartları uyarınca size yapılan ödemeleri veya Hizmetlerle ilgili diğer mali faydaları almasını öngören bir anlaşma içine giremezsiniz.
Ödemeler yalnızca Google muhasebe kayıtları esas alınarak hesaplanacaktır. Yalnız Google'a ödeme yapılmış olan Hizmetleri kullanımınızdan ötürü ödemeye hak kazanacağınızı kabul edersiniz; Google'a herhangi bir sebeple bir reklamveren tarafından ödeme yapılmadığı veya Google ödemeyi reklamverene geri ödediği takdirde, Hizmetlerin kullanımı ile bağlantılı olarak herhangi bir ödemeye hak kazanmazsınız. Ayrıca, Reklamları Mülklerden herhangi birinde görüntülenen bir reklamveren Google'a ödeme yapma konusunda temerrüde düşerse, ödemeyi alıkoyabilir veya Hesabınıza ters ibrazda bulunabiliriz.
Google'ın; Google'ın geçersiz etkinliğin sebep olduğunu düşündüğü ödemeleri yapmama veya değiştirme hakkı bulunmaktadır. Geçersiz etkinlik (i) herhangi bir kişi, robot, otomatik program vb. cihaz tarafından, size ait IP adresleri veya kontrolünüzdeki bilgisayarlardan kaynaklanan tıklamalar, gösterimler, sorgular, çevirmeler ve diğer oluşumlar aracılığıyla oluşturulanlar da dahil olmak üzere, oluşturulan spam, geçersiz tıklamalar, geçersiz gösterimler, geçersiz sorgular, geçersiz çevirmeler ve diğer oluşumları; (ii) son kullanıcıların Reklamları tıklaması veya başka işlemleri gerçekleştirmesi için para ödenerek, sahte beyanda veya istekte bulunularak elde edilen tıklamalar, gösterimler, sorgular, çevirmeler veya diğer oluşumlar , (iii) tarayıcılarında JavaScript'in devre dışı olduğu son kullanıcılara sunulan Reklamları veya diğer herhangi bir şekilde reklam sağlama veya ölçmenin ayarını bozanları; (iv) Mülkler üzerinde gerçekleşen ve AdSense Politikaları ile uyumlu olmayan herhangi bir tıklama, gösterim, sorgu, çevirme ve diğer oluşumlar; (v) kullanmakta olduğunuz başka bir AdSense Hesabı ile bağlantılı olan bir Mülk üzerinde gerçekleşen ve AdSense Politikaları ile uyumlu olmayan herhangi bir tıklama, gösterim, sorgu, çevirme ve diğer oluşumlar; ve (vi) Hesapta yukarıdaki (i)-(v) maddelerinde açıklanan önemli oranda geçersiz etkinlik veya kasten kötüye kullanmaya işaret eden herhangi bir tıklama, gösterim, sorgu, çevirme ve diğer oluşumlar . Mülkler üzerinde gerçekleşen ve AdSense Politikaları ile uyumlu olmayan herhangi bir tıklama, gösterim, sorgu, çevirme ve diğer oluşumlar dahil olmak üzere Google'ın geçersiz etkinlik tespit etmesi halinde, söz konusu etkinlik için ödeme yapılması öncesi veya sonrasında, Hesabınızı borçlandırma ve ileriki ödemeleri buna göre değiştirme hakkı bulunmaktadır.
Buna ek olarak, bir yayıncının Hesabı ile ilişkili olan reklamveren ödemelerine istinaden, Google, reklamverenlere geri ödeme yapabilir veya kredi verebilir. Google her geri ödeme yaptığında ve kredi verdiğinde, Hizmetlerin kullanımını ile ilişkili olarak herhangi bir ödemeye hak kazanmayacağınızı kabul edersiniz.


6. Fesih, Askıya Alma, ve İleriki Ödemelere Haz Kazanma

Google, dilediği zaman, geçersiz etkinlik veya AdSense Politikalarına başka şekilde uyum sağlamamanız da dahil olmak üzere birtakım sebeplerle herhangi bir uyarı veya ön bildirimde bulunmaksızın Hesabınıza yapılacak ödemeleri geçici olarak askıya alabilir, Hizmetlere herhangi bir Mülkün katılımının askıya alabilir veya feshedebilir, veya Hesabınızı askıya alabilir veya feshedebilir. Hesabınız 6 veya daha fazla sürekli olarak inaktif olduğu süre, Google, Hizmetlere katılımınızı feshedebilir, Hesabınızı kapatabilir. Google Hesabınızı inaktiflik sebebiyle kapattığı takdirde, Hesabınızda yer alan bakiye uygulanan eşiğe ulaştığı veya geçtiği takdirde, Bölüm 5 şartlarına tabi olarak söz konusu bakiyeyi size ödeyeceğiz. Google Hesabınızı inaktiflik sebebiyle kapattığı takdirde, Hizmetleri kullanmak amacıyla yeni bir başvuru yapmaktan alıkonulmayacaksınız.
Herhangi bir Mülk üzerinde geçersiz etkinliğe sebep olduğunuz veya engelleyemediğiniz veya AdSense Politikaları ile diğer bir şekilde tamamen uyumlu olmadığınız gerekçesi de dahil olmak üzere Google Hesabınızı AdSense Şartlarını sebebiyle kapattığı takdirde, Hizmetlerin kullanımı sebebiyle Google tarafından herhangi bir ödemeye hak kazanmayacaksınız. AdSense Şartlarını ihlal etmeniz halinde veya Google Hesabınızı askıya aldığında veya kapattığında, (i) yeni bir Hesap yaratmanız veya (ii) diğer Google ürünlerinde içerikleri paraya dönüştürmeniz yasaklanabilir.
Hizmetleri kullanımınız ile ilgili olarak yapılan veya yapılmayan herhangi bir ödemeyi ihtilaf konusu yapmanız halinde, veya Google Hesabınızı kapattığında kapatmayı ihtilaf konusu yapmanız halinde, Google'ı 30 gün öncesinde söz konusu ödeme, ödememe, veya kapatma konusunda bir başvuru yaparak bilgilendirmelisiniz. Bunu yapmadığınız takdirde, ihtilaf konusu ödeme veya kapatmaya ilişkin tüm iddialarınızdan feragat etmiş olursunuz.
Hesap iptal sürecini tamamlayarak Hizmetleri kullanımınızı her zaman feshedebilirsiniz. AdSense Hesabınız, Google'ın bildiriminizi almasını takip eden 10 iş günü içinde kapanmış sayılacaktır. Hesabınızı kapattığınız takdirde ve Hesabınızda yer alan bakiye uygulanan geçerli eşiğe ulaşmışsa veya bu eşiği aşıyorsa Bölüm 5 şartlarına tabi olarak kazanılmış bakiyenizi size, yaklaşık olarak AdSense Şartları'nın feshedildiği takvim ayı sonunu izleyen 90 gün içinde öderiz. Hesabınızda yer alan ve geçerli eşiğin altında kalan miktarlar ödenmeyecektir.


7. Vergiler

Sizinle Google arasında olduğu gibi, Mülklerde görüntülenen Reklamlarla bağlantılı olarak Google ile reklamverenler arasında gerçekleşen işlemlerle ilişkili tüm vergilerden (varsa) Google sorumludur. Google'ın net geliri esas alınarak hesaplanan vergiler hariç olmak üzere, Hizmetlerle ilişkili tüm vergilerin (varsa) sorumluluğu size aittir. Google'ın Hizmetlerle ilgili olarak size yapacağı tüm ödemeler, vergi dahil (geçerliyse) olarak değerlendirilecek ve düzenlenmeyecektir.


8. Test

Google'u, Hizmetleri kullanımınızı etkileyecek periyodik testler yapması konusunda yetkilendirmektesiniz. Test sonuçlarının zamanlı ve geçerli olmasını sağlamak amacıyla Google'ı söz konusu testleri uyarı yapmaksızın sürdürmesi konusunda yetkilendirmektesiniz.


9. Fikri Mülkiyet; Marka Özellikleri

AdSense Şartları'nda açıkça hükme bağlanmadıkça, hiçbir taraf, karşı tarafa veya karşı tarafın lisans verenlerine ait olan fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir hak, tasarruf hakkı veya menfaat elde etmeyecektir.
Google size Hizmetlerle bağlantılı olarak yazılım sağlarsa,
size söz konusu yazılımın kullanımı için münhasır olmayan, alt lisansla bir başkasına devredilemeyecek bir lisans veririz. Bu lisans tamamen, Google tarafından sunulduğu şekliyle ve AdSense Şartları'nın izin verdiği tarzda Hizmetleri kullanmanızı ve Hizmetlerden yararlanmanızı sağlama amacına yöneliktir. AdMob SDK'sı aracılığıyla içerik dağıtma amacı dışında, Hizmetlerimizin veya dahil edilen yazılımın herhangi bir kısmını kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, satamaz veya kiralayamazsınız ya da söz konusu yazılım üzerinde tersine mühendislik veya kaynak kodunu çıkarmaya çalışma işlemlerini uygulayamazsınız. Bunlara ancak, yasaların söz konusu kısıtlamaları yasaklaması veya bizden yazılı izin almanız halinde müsaade edilir. Google'ın herhangi bir Google hizmeti, yazılımı veya dokümanına eklenmiş veya dahil olan telif hakkı bildirimini, Marka Özelliklerini veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldıramaz, gizleyemez veya değiştiremezsiniz.
Size, Google'ın ticari adlarını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını ve diğer ayırt edici marka özelliklerini ("Marka Özellikleri"), tamamen Hizmetlere ilişkin kullanımınızla bağlantılı ve AdSense Şartlarına uygun olarak kullanmanız için münhasır olmayan, alt lisansla başkasına devredilemeyecek bir lisans verilmiştir. Bu lisansı istediğimiz zaman geri alabiliriz. Google'ın Marka Özelliklerini kullanmanızdan kaynaklanan her türlü itibar Google'a ait olacaktır.
Adınızı ve Marka Özelliklerinizi, sunularımıza, pazarlama malzemelerimize, müşteri listelerimize ve mali raporlarımıza ekleyebiliriz
.


10. Gizlilik

Hizmetlerimizi kullandığınız sürece kişisel verilerinizin nasıl ele alındığı ve gizliliğinizin nasıl korunduğu, gizlilik politikamızda açıklanmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak, Google'ın bu tür verileri gizlilik politikamıza uygun olarak kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz. Siz ve Google aynı zamanda Google Ads Veri Sorumlusu- Veri Sorumlusu Veri Koruma Şartları konusunda mutabık kaldığınızı kabul edersiniz.
Hizmetleri kullandığınız sürece her zaman, Mülklerin açıkça belirtilmiş ve kolay ulaşılabilir ve son kullanıcılara çerezler, cihaza özel bilgiler, konum bilgileri ve geçerliyse, son kullanıcıların çerez yönetimi seçenekleri hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere, Hizmetlerle bağlantılı olarak son kullanıcıların cihazlarında depolanan, bu cihazlarda erişilen veya bu cihazlardan toplanan diğer bilgiler hakkında açık ve kapsamlı bilgi veren bir gizlilik politikası olmasını sağlayacaksınız. Yasalar gerektirdiği takdirde, bir son kullanıcının, Hizmetlerle bağlantılı olarak çerezlerin depolanmasına ve çerezlere, cihaza özel bilgilere, konum bilgilerine ve son kullanıcının cihazındaki başka bilgilere erişilmesine razı gelmesini sağlamak için ticari anlamda makul çaba göstereceksiniz.

11. Gizlilik

Google'a Ait Gizli Bilgileri önceden yazılı rızamız olmaksızın ifşa etmemeyi kabul edersiniz. "Google'a Ait Gizli Bilgiler", (a) Hizmetlerle ilgili tüm Google yazılımlarını, teknolojilerini ve dokümanlarını, (b) Hizmetler bakımından Mülk performansına ilişkin tıklama oranlarını veya diğer istatistikleri, (c) bir Hizmetteki kamuya açık olmayan beta veya deneysel özelliklerin varlığı, bu tür özellikler hakkındaki bilgileri veya şartları ve (d) Google tarafından sunulan ve gizli olarak işaretlenmiş veya sunulduğu şartlar altında normalde gizli olarak değerlendirilecek olan başka her türlü bilgiyi içerir. Google'a Ait Gizli Bilgiler, Hizmetleri kullanmadan önce zaten bildiğiniz, sizin kusurunuz olmaksızın herkese açık hale gelen, bağımsız olarak geliştirdiğiniz veya size bir üçüncü tarafça yasalara uygun olarak verilmiş bilgileri içermez. Bu 11. Bölüm hükümlerinden bağımsız olarak, Hizmetleri kullanmanızdan kaynaklı olarak Google tarafından yapılan brüt ödemelerin tutarını doğru bir şekilde ifşa edebilirsiniz.

12. Tazminat

Google'ı ve onun bağlı işletmelerini, aracılarını, reklam verenlerini, Google tarafından sağlanmayan Mülklerde sunulan herhangi bir içerik, Hizmetleri kullanımınız, AdSense Şartlarının herhangi bir hükmünü ihlaliniz dahil olmak üzere, tüm üçüncü taraf taleplerine, Mülklere ilişkin veya bunlardan doğan sorumluluklara karşı tazmin edeceğinizi ve savunacağınızı kabul edersiniz. Google'ın reklam verenleri, söz konusu tazminatın lehtarlarıdır.

13. Beyanlar; Taahhütler; Sorumluluk Reddi Beyanları

(i) AdSense Şartlarını imzalamak için tam yetki ve salahiyet sahibi olduğunuzu, (ii) her bir Mülkün sahibi veya sahibi adına hareket etmeye yasal olarak yetkili olduğunuzu, (iii) Hizmetlerin uygulandığı her bir Mülke ilişkin olarak teknik ve düzenlemeye ilişkin karar merci olduğunuzu ve Hizmetlerin her bir Mülke uygulanış şekli üzerinde denetiminiz olduğunu, (iv) Google'ın daha önce, sizin tarafınızdan yaratılmış olan hiçbir AdSense Hesabını AdSense Şartlarını ihlal etmeniz veya geçersiz etkinlikte bulunmanız nedeniyle feshetmediğini veya başka şekilde devre dışı bırakmadığını, (v) AdSense Şartlarını imzalamanın veya ifa etmenin üçüncü bir taraf ile aranızdaki bir sözleşmeyi veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğini, (vi) Google'a sağladığınız tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt edersiniz.
ADSENSE ŞARTLARINDA AÇIKÇA HÜKME BAĞLANANLAR DIŞINDA, HİZMETLERE İLİŞKİN HİÇBİR VAATTE BULUNMAYIZ. ÖRNEĞİN, GOOGLE, UYGULANABİLİR OLDUĞU ÖLÇÜDE, (i) REKLAMLAR VE DİĞER İÇERİKLER ("REKLAMLAR"), (ii) GOOGLE ARAMA KUTULARI VE ARAMA SONUÇLARI, VE (iii) İLGİLİ ARAMA SORULARI VE MÜLKLERİNİZE DİĞER LİNKLERE İLİŞKİN HİZMET VERMEYİ REDDEDEBİLİR. HER BİR SAYFANIN REKLAM ALACAĞINI VEYA GOOGLE'IN BELİRLİ BİR SAYIDA REKLAMA HİZMET VERECEĞİNİ TAAHHÜT ETMEMEKTEYİZ. BUNA EK OLARAK, HİZMETLERİN İÇERİĞİ, ÖZEL İŞLEVİ VEYA KÂRLILIĞI, GÜVENİLİRLİĞİ, KULLANILABİLİRLİĞİ YA DA İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMA KONUSUNDAKİ YETERLİLİĞİNE DAİR HİÇBİR TAAHHÜT VERMEYİZ. HER BİR HİZMET "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR.
YASALARIN ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE, AÇIK, KANUNİ VEYA ZIMNİ HİÇBİR TAAHHÜDÜ KABUL ETMEYİZ. İHLAL ETMEME, SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ TAAHHÜT VEYA KOŞULLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUMUZU AÇIKÇA REDDEDERİZ.

14. Sorumluluğun Sınırlandırılması

YASALARIN ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU ADSENSE ŞARTLARI KAPSAMINDAKİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ VEYA ADSENSE ŞARTLARI İLGİLİ HERHANGİ BİR FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI, GİZLİLİK YÜKÜMLÜĞÜNÜ VE/VEYA MÜLKİYET MENFAATİNİ İHLAL ETME DURUMUNUZ HARİÇ TUTULMAK ÜZERE, (i) TARAFLARDAN HİÇBİRİ, ADSENSE ŞARTLARI, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR HUKUKİ VARSAYIM GEREĞİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖZEL, DOLAYLI, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA CEZAİ HERHANGİ BİR ZARARDAN DOLAYI, BU TÜRDEN ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR OLUNSA BİLE VE SINIRLI HERHANGİ BİR TELAFİNİN ASIL AMACINI YERİNE GETİREMEMESİNE RAĞMEN, SORUMLU OLMAYACAK VE (ii) HER BİR TARAFIN ADSENSE ŞARTLARI KAPSAMINDAKİ TOPLAM SORUMLULUĞU, İLGİLİ TARAFIN BU ADSENSE ŞARTLARI İLE BAĞLANTILI OLARAK HAK TALEBİNDE BULUNULAN TARİHTEN HEMEN ÖNCEKİ ÜÇ AYLIK DÖNEMDE ALDIĞI VE ELİNDE BULUNDURDUĞU NET TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR. Her iki taraf da, karşı tarafın AdSense Şartlarını, burada belirtilen sorumluluk sınırlarına itimat ederek imzaladığını ve bu sınırların taraflar arasındaki anlaşmanın esaslarından biri olduğunu kabul etmektedir.

15. Muhtelif Hükümler

AdSense Şartları'nın Bütünlüğü; Değişiklikler. AdSense Şartları, Hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak aramızda yapılmış sözleşmenin bütününü oluşturur ve bu konuyla ilgili önceden ve eşzamanlı olarak imzalanmış her türlü sözleşmenin yerini alır. Bu AdSense Şartları, (i) AdSense Şartlarını değiştirdiklerini açıkça ifade eden her iki tarafın da imzası alınmak suretiyle yazılı olarak veya (ii) Google'ın AdSense Şartlarını değiştirmesinden sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz halinde, 4. Bölümde belirtilen şekilde değiştirilebilir.
Devir. AdSense Şartlarıkapsamındaki hiçbir hakkınızı devir veya temlik edemezsiniz.
Bağımsız Yükleniciler. Taraflar bağımsız yüklenicilerdir ve AdSense Şartları, aracılık, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi oluşturmamaktadır.
Üçüncü Taraf Lehtarların Bulunmaması. 12. Bölümde belirtilen durum haricinde, bu AdSense Şartları, üçüncü taraf lehtarlar için hiçbir hak doğurmamaktadır.
Feragat Yasağı. 6. Bölümde belirtilen durum haricinde, iki taraftan birinin AdSense Şartlarının herhangi bir hükmünü uygulamakta başarısız olması, feragat teşkil etmeyecektir.
Bölünebilirlik. AdSense Şartlarının belirli bir şartının uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, AdSense Şartlarının geri kalanı geçerlilik ve etkisini tam olarak muhafaza edecektir.
Devamlılık. Bu AdSense Şartları'nın 5, 6, 8, 12, 14 ve 15. Bölümleri, Hizmet Şartlarının feshinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
Amir Hukuk; Mahkeme Yeri. Bu AdSense Şartlarından veya bu AdSense Şartları ile ilgili olarak doğan tüm davalar, Kaliforniya'nın yasaların uyuşmazlığı kuralları hariç tutulmak üzere, Kaliforniya yasalarına tabi olacak ve münhasıran ABD, Kaliforniya, Santa Clara County federal veya eyalet mahkemelerinde görülecektir. Taraflar, bu mahkemelerin yargılama konusunda özel yetkiye sahip olduğunu kabul etmiştir.
Mücbir Sebep. Taraflar, makul denetimleri dışındaki nedenlerle ortaya çıkan durumlardan (örneğin, doğal felaket, savaş nedeni veya terörizm, ayaklanma, istihdam koşulları, hükümet icraatları ve İnternet parazitleri) dolayı yetersiz ifalarından sorumlu tutulmayacaklardır.
İletişim. Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak, hizmet duyuruları, idari mesajlar ve diğer bilgiler hakkında sizinle iletişime geçebiliriz. Hesap ayarlarınızda, bu iletişim araçlarının bazılarının kapsamı dışında kalmayı seçebilirsiniz. Google'a nasıl ulaşacağınızla ilgili bilgi edinmek için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret edin.


16. Hizmete Özel Şartlar

Bir Mülkte aşağıdaki Hizmetlerden herhangi birini uygulamaya karar verirseniz, aşağıda tanımlanan ek şartları da kabul etmiş olursunuz:
AdMob: AdMob Yayıncı Yönergeleri ve Politikaları.
Özel Arama Motoru: Özel Arama Motoru Hizmet Şartları.

Hiç yorum yok