Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

SQL Server İnsert İşlemleri | Tsql İnsert


 Bu makalemizde sizlere Mssql Veritabanın da T-sql ile İnsert işlemlerini  göstereceğim. 

T-sql ile insert işlemlerinde 2 adet yazım şekli ile insert işlemi yapabilirsiniz.

  1. Kolon İsimleri yazarak.
  2. Kolon isimleri yazmadan

1-)  "insert into" deyiminden sonra tablo adı ve parantez içerisinde veri girilecek olan sütunlar yer alır 'values' deyiminden sonra yine parantez içerisinde ilgili sütunlara girilecek olan değerler yer alır.


Örnek2-) "insert into" deyiminden 'values' deyiminden sonra yine parantez içerisinde ilgili sütunlara girilecek olan değerler yer alır.


Örnek


Tabloya aynı anda birden fazla veri ekleme:

Tabloya aynı anda birden fazla satır eklememiz de mümkündür; bunun için ‘UNION [ALL]’ deyimi kullanılır. Şimdi ise bir örnek ile bunu gösterelim.

Örnek

Başka Tablo Üzerinden Select ile veri ekleme

Örnek

Başka Tablo Üzerinden Select ile ve bir koşula göre veri ekleme

Örnek

SELECT ... INTO ... FROM Deyimi


İşlem yaptığınız tabloda birtakım denemeler yapmak istersek ve verileri bozmamak için de denemeleri üzerinde yapmak için tablonun bir kopyasını almak istersek yazacağımız kod aşağıdaki gibi olacaktır.


Örnek(*) Birincil anahtar sütununa veri ekleme

      Değeri SQL Server tarafından otomatik olarak üretilen birincil anahtar sütununa veri eklenmez. 

     İstisnai bir durum olarak böyle bir birincil anahtar sütununa veri ekleme ihtiyacı duyarsak geçici olarak ilgili tablonun birincil anahtar sütununa veri eklemeyi aktifleştirebiliriz.

    Mesela bu ünitenin ilk örneğinde Birey tablosuna eklenilen Ali Demir’in kaydının (ID numarası 52 olan kayıt) tablodan silindiğini ama Birey tablosunun ID sütununa yabancı anahtar barındıran Ogrenci_Bolum, Kullanici, Ogrenci_Ders vs. gibi diğer tablolardaki Birey_ID değeri 52 olan satırların hala mevcut olduğunu varsayalım.

   "Ali Demir" kaydını yeniden eklenirse bir önceki seferde aldığı ID değerinden farklı bir ID değeri alacaktır ve bu durumda Ali Demir’e ait diğer tablolardaki kayıtlar, yeni eklenilen Ali Demir kaydı ile ilişkili olmayacaktır; çünkü diğer tablolarda yer alan ‘Ali Demir’e ait bilgi içeren satırlarda Birey_ID sütununun içeriği hâlâ 52 dir ama ‘Ali Demir’in Birey tablosundaki ID değeri artık 52 değildir.

  Dolayısı ile silindikten sonra Birey tablosuna aynı bireyi yine eski birey_ID ile yeniden eklemeye ihtiyacımız olabilir, bu durumda yazacağımız kod aşağıdaki gibi olacaktır:

Bunu nasıl yapıyoruz?

Aşağıda verdiğimiz kod ile  Birey tablosu için geçici olarak birincil anahtar sütununa veri eklemeye izin verilmiş oldu.

SET IDENTITY_INSERT Birey ON 


Aşağıda verdiğimiz kod ile  ise geçici olarak verdiğimiz veri ekleme iznini iptal ediyorum

SET IDENTITY_INSERT Birey OFF 

@@IDENTITY değişkeni 

@@IDENTITY bir sistem değişkenidir ve veri tabanına en son eklenen birincil anahtar değerini içinde barındırırır. 
   Bazen bir tabloya bir satır veri ekledikten sonra, son eklenen bu satırdaki kayıt için kullanılan Id değerinin bilinmesine ihtiyaç olabilir bunu ise @@identity değişkeni ile alabilir ve kayıt edebilirsiniz.

Örnek:
IDENT_CURRENT() Fonksiyonu

IDENT_CURRENT() fonksiyonu parametre olarak tablo adı alır ve bu tabloya en son eklenen Id değerini döner.

Örnek

Hiç yorum yok